Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Prekių keitimas ir grąžinimas

Daiktų kokybės garantijos: ką reikia žinoti?

Šiame straipsnyje aptariamos nuostatos yra skirtos tik vartotojams, t.y. fiziniams asmenimis, kurie siekia sudaryti ar sudaro sutartis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Šių nuostatų turinys labai aiškiai parodo du teisėje egzistuojančius režimus. Vienas iš teisinių režimų yra skirtas verslininkų ir vartotojų santykiams kokybės garantijų srityje reglamentuoti. Kitas gi teisinis režimas yra gerokai liberalesnis, jis nustato santykius tarp verslininkų daiktų kokybės garantijų srityje, tačiau šiame straipsnyje šių santykių nenagrinėsime. >>>

4

Paslaugos susijusios su ne maisto prekių pirkimu-pardavimu ir daiktų kokybė

Paslaugų, susijusių su prekių pirkimu-pardavimu klausimas ypatingai aktualus tokiose srityse kaip baldų montavimas ir pan. >>>

5

Netinkamos kokybės daiktų keitimas ir grąžinimas

LR Civilinio kodekso 363 straipsnis ir Mažmeninės prekybos taisyklės reglamentuoja netinkamos kokybės prekių ir paslaugų keitimą ir grąžinimą. >>>

72

Kaip teisingai suformuluoti reikalavimus įsigijus netinkamos kokybės prekę?

Kartais vartotojai neteisingai formuluoja savo reikalavimus pardavėjui ar paslaugų teikėjui dėl įsigyto nekokybiško daikto. LR civilinio kodekso 6.363 str. 7 d. numato, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; atitinkamai sumažinti kainą, o taip pat vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. >>>

7

Vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimas

Vartotojų ir verslininkų ginčai sprendžiami naudojant dviejų žingsnių sistemą: 1) vartotojas kreipiasi į pardavėją ar paslaugų teikėją arba 2) vartotojas kreipiasi į vartojimo ginčus nagrinėjančias institucijas. >>>

2

Vartojimo ginčų komisijos

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 221 straipsnis numato, jog Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje yra sudaromos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos ginčams atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse, priskirtose minėtai institucijai, nagrinėti. >>>

1

Vartotojų skundų dėl maisto saugos ir kokybės bei viešojo maitinimo įmonių paslaugų nagrinėjimas

Vartotojų skundus dėl nesaugių ar nekokybiškų maisto produktų ir netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų nagrinėja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. >>>

1

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga. Elektroninė prekyba gali apimti įvairias sritis – prekių ir paslaugų pirkimą internetu, sutartis, sudarytas elektroninėje aplinkoje, elektroninius aukcionus, elektroninę bankininkystę, elektroninį tarpininkavimą ir t.t. >>>

3

Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

Tinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Civilinio kodekso 6.362 straipsnis bei Mažmeninės prekybos taisyklės. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. >>>

20

Reikalavimai buitinės technikos, kompiuterių, telefonų bei kitų prietaisų remonto paslaugų teikėjams ir vartotojų teisės

Vartotojų nusiskundimai dėl netinkamos kokybės remonto paslaugų - neišsamios informacijos apie sąlygas, vienašališko kainų nustatymo iš anksto nesuderinus, garantijų nesuteikimo ir pan. – pakankamai dažni. Susipažinti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengta informacija galite čia. >>>

6