Auksas

Problemos, kylančios auksakasiams

Pasaulinė juvelyrinių dirbinių rinka – stambus verslas. Apie 50 proc. pasaulinės aukso paklausos kyla iš juvelyrinių dirbinių rinkos. 2010 metais auksui išleista stulbinanti 137,5 milijardų JAV dolerių suma, dėl ko auksas tampa viena iš didžiausių vartojimo prekių pasaulyje. Tačiau 100 milijonų žmonių, kurie pragyvena iš tradicinės arba smulkiosios aukso gavybos, susiduria su išnaudojimu, sunkiomis darbo sąlygomis ir nesąžiningomis gaminių kainomis. 
Apie 90 proc. aukso gavybos vykdoma tradicinės gavybos priemonėmis arba smulkiųjų auksakasių. Jie kiekvienais metais išgauna 200–300 tonų aukso – apie 10 proc. pasaulinio aukso kiekio. Neturtingi ir pažeidžiami žmonės Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje tradicine ir smulkia aukso kasyba užsiima, nes tai – alternatyvus būdas užsidirbti pragyvenimui ten, kur žemės ūkio arba kita veikla yra paprasčiausiai neperspektyvi. 15 milijonų žmonių dirba sunkiomis sąlygomis, kad sudurtų galą su galu, ir jų skaičius didėja dėl neseniai padidėjusių aukso kainų. Auksakasiai ir jų šeimos, kovodami už išgyvenimą, susiduria su daugybe problemų. 
 
Sudėtingos ir neskaidrios tiekimo grandinės
Tradicine aukso kasyba užsiimantys ir smulkieji auksakasiai yra pačiame gale ilgos ir sudėtingos tiekimo grandinės, kurios jie negali kontroliuoti. Tradicinės ir smulkiosios aukso kasybos organizacijos gauna labai mažą dalį pelno, kurį iš jų aukso gauna prekybininkai, galintys įsigyti didelius kiekius aukso ir laukti, kol jo kainos išaugs. Be to, dėl skaidrumo stokos vartotojai iš esmės negali žinoti, kur ir kokiomis sąlygomis buvo iškastas jų juvelyrinių dirbinių auksas. 
 
Pavojingos darbo sąlygos
Dauguma kasybos įstatymų skirti stambiajai pramoninei kasybai ir valdžia linkusi jai suteikti kasybos pirmumo teises. Tai didina smulkiųjų auksakasių, kuriems sunku įgyti teisėtas kasybos teises, pažeidžiamumą ir verčia juos dirbti neoficialiai ar neteisėtai. Darbo sąlygos yra pavojingos, o sveikatos apsaugos ir saugos priemonės – nepakankamos. Nekvalifikuotas toksiškų cheminių medžiagų, pavyzdžiui, gyvsidabrio ir cianido, naudojimas kelia didelę grėsmę auksakasiams, jų bendruomenėms ir gamtinei aplinkai.
 
„Fairtrade“ ir „Fairmined“ standartai auksui
Standartais užtikrinama, kad FAIRTRADE ir FAIRMINED (angl. iškasta sąžiningai) ženklais žymimas auksas išgautas, apdorotas ir parduodamas sąžiningai ir atsakingai. Tai sudaro galimybes:
• Stipresnėms auksakasių organizacijoms – auksakasiai turi galimybę įgauti teisių per savo organizaciją. Jie sudaro grupes, kad galėtų geriau derėtis su prekybininkais, gautų sąžiningesnį atlygį už savo produkciją ir galėtų labiau kontroliuoti brangiųjų metalų tiekimo grandinę.
• Geresnėms darbo sąlygoms – siekiant gauti „Fairtrade“ ir „Fairmined“ sertifikatą, visiems auksakasiams būtina naudoti apsaugos priemones ir dalyvauti sveikatos apsaugos bei saugos darbe mokymuose.
• Susirinkimų laisvei ir kolektyvinėms sutartims – sertifikuotos auksakasių organizacijos privalo pripažinti visų darbininkų teisę steigti profesines sąjungas ir prie jų jungtis bei vykdyti kolektyvines derybas dėl darbo sąlygų. 
• Atsakingam cheminių medžiagų naudojimui – sertifikuoti auksakasiai, išgaudami auksą, turi saugiai ir atsakingai dirbti su toksiškomis cheminėmis medžiagomis, kaip antai gyvsidabris ir cianidas. Cheminių medžiagų naudojimas turi būti sumažintas iki minimumo, o kur įmanoma –  panaikintas per sutartą laikotarpį.