Bagažo sunaikinimas, praradimas, sugadinimas ir vėlavimas

2007 07 23

Žalos dėl bagažo sunaikinimo, praradimo, sugadinimo atlyginimo tvarką nustato tarptautiniams vežimams Lietuvoje taikoma Monrealio konvencija ,,Dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo” bei Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintos „Keleivių bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklės”.

Oro vežėjas atsako už žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą (pvz. nuo bagažo perdavimo vežėjui iki jo gabenimo į orlaivį). Vežėjas neatsako tik dėl tokio bagažo, kuris jau anksčiau turėjo defektų, trūkumų ar buvo nekokybiškas. Neregistruoto bagažo atveju, įskaitant asmens daiktus, vežėjas atsako tik tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl jo ar jo darbuotojų arba atstovų kaltės.

Vežėjas atsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant oru keleivius, bagažą arba krovinius. Tačiau vežėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jeigu jis įrodo, kad jis, jo darbuotojai ir atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jam ar jiems buvo neįmanoma imtis šių priemonių. Kaip teigia Civilinės aviacijos administracija, paprastai aplinkybės, atleidžiančios aviakompaniją nuo atsakomybės, yra, pavyzdžiui, nepalankios oro sąlygos, „spūstys” oro erdvėje ar kitos ypatingos aplinkybės, kurių negalima buvo išvengti.

Vežėjas neatsako už bagažui padarytą žalą, kuri kiekvienam keleiviui viršija 100 000 specialiųjų skolinimosi teisių (toliau – STT, pavyzdžiui, 2007 m. 07 mėn. 17 d. kursu 1 STT apytiksliai lygi 1,38 euro, šis kursas nėra pastovus), jeigu vežėjas įrodo, kad:
a) ši žala neatsirado dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo arba
b) ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo arba kitų asmenų neteisėto veikimo arba neveikimo.

Jeigu keleivis, registruodamas bagažą pateikia specialią suinteresuotumo savo bagažo pristatymu į paskirties vietą deklaraciją (specialus dokumentas, kurį siūlo oro vežėjas ir kuriame yra daiktų aprašas bei jų vertė) ir sumoka papildomą pinigų sumą (jeigu to reikalaujama) vežėjas privalo sumokėti sumą, neviršijančią deklaruotos sumos, nebent vežėjas įrodytų, jog keleivio reikalaujama suma yra didesnė negu keleivio dabartinis suinteresuotumas bagažo pristatymu į paskirties vietą. Jei suinteresuotumo savo bagažo pristatymu į paskirties vietą deklaracijos nepateikiama, vežėjo atsakomybė dėl sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo neviršija 1000 STT kiekvienam keleiviui. Ši suma gali būti didesnė, jeigu įrodoma, kad žala buvo padaryta dėl vežėjo ar jo darbuotojų arba atstovų veikimo ar neveikimo, ketinant padaryti žalą arba dėl neatsargumo bei žinant, kad ši žala greičiausiai bus padaryta; jeigu tik šio darbuotojo ar atstovo veiksmo veikimo ar neveikimo atveju įrodoma, kad tas darbuotojas ar atstovas vykdė savo tarnybines pareigas.

Skundų pateikimas oro vežėjui

Įregistruoto bagažo pristatymas asmeniui be jokių nusiskundimų, laikomas pakankamu įrodymu, kad jis buvo atvežtas geros būklės ir pagal vežimo dokumentą.

Žalos atveju – asmuo, turintis teisę, kad jam būtų pristatytas bagažas, pastebėjęs padarytą žalą, tuoj pat arba vėliausiai per 7 dienas nuo įregistruoto bagažo gavimo dienos privalo pateikti rašytinį skundą oro vežėjui.

Jei vežėjas pripažįsta, kad įregistruotas bagažas prarastas arba jei įregistruotas bagažas neatvežamas per 21 dieną nuo tos dienos, kai jis turėjo būti atvežtas, keleivis turi teisę pasinaudoti vežimo sutartyje numatytomis teisėmis vežėjo atžvilgiu, t.y. reikalauti žalos atlyginimo.

Jei bagažą grąžinti yra vėluojama, rašytinis skundas privalo būti pareikštas ne vėliau kaip per 21 dieną nuo tos dienos, kai keleiviui buvo perduotas bagažas.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad padaryta žala nėra lengvai įrodomas dalykas, kartais oro vežėjas, ypatingai tais atvejais, kai keleivis reikalauja didesnės žalos atlyginimo, gali paprašyti dokumentų, pvz. prekės pirkimo čekių, patvirtinančių prekių, esančių bagaže, įsigijimą. Kitaip, keleiviui bus kompensuojama oro vežėjo dokumente nurodyta kaina už bagažo kilogramą.

Jeigu per pirmiau nurodytus laikotarpius skundas nepateikiamas, jokie ieškiniai prieš vežėją nepriimami, išskyrus jeigu pastarasis sukčiauja.
Jeigu oro vežėjas nepripažįsta savo atsakomybės arba pasiūlo kompensaciją, kuri netenkina keleivio, pastarasis turi teisę kreiptis į teismą, kuris ir nustatys žalos dydį. Ginčų nagrinėjimas dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nėra priskirtas nė vienai valstybės institucijai.