Bananai

Problemos, kylančios bananų augintojams
Kiekvienais metais suvartojama beveik 100 milijonų tonų bananų, iš kurių apytiksliai 15 milijonų tonų yra eksportuojama. Tai – ketvirtas pagal svarbą kasdienis maistas pasaulyje ir penkta labiausiai parduodama žemės ūkio prekė (po grūdinių kultūrų, cukraus, kavos ir kakavos), nešanti milijonus dolerių pelno. 
Bananų sektoriuje gamyba, pelnas ir rinkos prieiga yra itin koncentruoti. Vos penkios korporacijos kontroliuoja beveik 80 proc. pardavimų pasaulio bananų importo rinkoje. Dėl to smulkiems bananų augintojams ir bananų plantacijų darbininkams sunku užsidirbti pragyvenimui – neretai jie dirba ir gyvena sunkiose sąlygose. 
Eksportuojančią valstybę pasiekia tik apie 20 proc. vartotojų prekybos centruose sumokamos kainos. Darbininko atlyginimams ir ūkininkams skiriama tik nedidelė visų pajamų dalis. Svarbią sąnaudų dalį bananų sektoriuje sudaro pakavimo medžiagos, trąšos ir pesticidai.
 
Pigiausias auginimo procesas
Nors stambios plantacijos gali našiai auginti pigius, eksportui paruoštus bananus vakarų rinkoms, sistemoje daug problemų. Pirmenybė dažnai teikiama kuo pigesnei gamybai net ir tada, kai tai pažeidžiamos darbininkų teises arba daroma žala gamtai. Pavyzdžiui, stambiose plantacijose auginamų bananų ligoms plisti neleidžiama purškiant didžiulius kiekius pesticidų ir fungicidų. 
Įprastinėje Centrinės Amerikos bananų plantacijoje per metus vienam hektarui sunaudojama iki 70 kilogramų pesticidų – daugiau kaip dešimt kartų daugiau negu auginant kitas kultūras industrinėse valstybėse. Toks intensyvus purškimas cheminėmis medžiagomis gali turėti didelį poveikį darbininkų ir toje teritorijoje gyvenančių žmonių sveikatai, taip pat ir aplinkinei gyvūnijai ir augalijai.
Be to, pastaraisiais dešimtmečiais bananų kainoms nuolat mažėjant, daugelio plantacijų darbininkų ir smulkiųjų ūkininkų kasdienis gyvenimas blogėja. Daugelyje plantacijų darbo dienos gali būti labai ilgos – nuo 12 iki 14 valandų, nemokama už viršvalandžius. Didžiajai daliai darbininkų nėra užtikrintas darbo saugumas ir stabilumas, pvz., daugelis darbdavių neretai siūlo trumpas šešių mėnesių arba trumpesnes darbo sutartis.
 
Sąžiningos prekybos nauda gamintojams
Bananai, pažymėti FAIRTRADE sertifikavimo ženklu yra užauginti smulkiųjų ūkininkų organizacijų arba plantacijose, kurios atitinka aukštus socialinius ir aplinkosaugos standartus. Ūkininkams, kurie augina „Fairtrade“ sertifikuotus bananus, garantuojama „Fairtrade“ minimalioji kaina, padengianti tvarios gamybos sąnaudas, ir 1 JAV dolerio už 18,14 kg bananų dėžę priemoka, skirta investuoti į projektus ūkininkų bendruomenėse. 
„Fairtrade“ bananų auginimo standartai smulkiųjų ūkininkų organizacijoms ir plantacijoms skiriasi, tačiau „Fairtrade“ nustatytos minimaliosios kainos ir priemokos abiems organizacijoms yra tokio paties lygio. 
 
„Fairtrade“ standartai bananų plantacijoms:
• Sprendimus dėl priemokos naudojimo priima bendra institucija, kurią sudaro darbininkai ir vadovai.
• Priemoka negali būti naudojama einamosioms veiklos išlaidoms apmokėti. Ji skirta gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti.
• Priverstinis ir 15 metų arba jaunesnių vaikų darbas – uždrausti. Vyresnių negu 15 metų vaikų darbas neturi trukdyti jiems mokytis ar kelti grėsmės jų sveikatai.
• Darbininkai turi teisę įsteigti nepriklausomą profesinę sąjungą arba tapti jos nariais.
• Darbo užmokestis turi būti lygus regiono vidurkiui arba minimaliam darbo užmokesčiui, arba būti didesnis. 
• Būtinos sveikatos apsaugos ir saugos priemonės nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti.