Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (2015 m.)

1. Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato rekomenduojamus bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą gerosios praktikos principus. 

2. Rekomendacijomis siekiama: 

2.1. paskatinti nevyriausybinių organizacijų, kurių veiklos tikslas yra vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas ir/ar veikiančių vartotojų apsaugos srityje (toliau – nevyriausybinės organizacijos), veiklos plėtrą ir įvairovę didinant jų vaidmenį valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms  įgyvendinant joms teisės aktais pavestą vartotojų švietimo funkciją (toliau – valstybės ir savivaldybių institucijos). Šių valstybės ir savivaldybių institucijų sąrašas pateikiamas Rekomendacijų 1 priede; 

2.2. jog nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sprendimų priėmime realiai įtakotų priimamus sprendimus  visuose sprendimų priėmimo etapuose vartotojų švietimo ir su ja susijusiose ar galinčiose ją įtakoti srityse (toliau – vartotojų švietimo sritis): problemų ir ar poreikių identifikavime, strategijų ar kitų programinių dokumentų bei teisės aktų projektų rengime, jų priėmime, įgyvendinime ir stebėsenoj, atskirų veiksmų ir priemonių svarstyme (toliau sprendimų priėmimas arba sprendimų priėmimo etapai).  Nevyriausybinių organizacijų aktyvus dalyvavimas ypač reikšmingas atsižvelgiant į tai, kad vartotojų švietimo politika turi būti orientuojama ne tik į vartotojų švietimą apie jų teises, jų įgyvendinimo ir gynimo tvarką, bet į vartotojų kritinio mąstymo formavimą, asmeninių ir visuomenės interesų dermės užtikrinimą bei tausojantį vartojimą; 

2.3.  vystyti ir plėtoti ilgalaikio ir tvaraus bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų tradicijas vykdant vartotojų švietimą; 

2.4. užtikrinti, kad vartotojų švietimo politika būtų įgyvendinama koordinuotai, sutelkiant bendras valstybės ir savivaldybių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas šioje srityje. Rekomendacijos yra projekto „Nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimas kuriant bei įgyvendinant vartotojų švietimo modelį“, kurį įgyvendina Lietuvos vartotojų institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dalis. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.