Tyrimai

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės (2015)

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės (toliau – Gairės) apibrėžia valstybės ir nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, būklę ir plėtros kryptis. Bendrasis Gairių tikslas – sustiprinti valstybės institucijų vykdomą vartotojų švietimo politiką, skatinant NVO veiklos plėtrą vartotojų švietimo srityje ir didinant jų indėlį. Gairių struktūra: I.BENDROSIOS NUOSTATOS II.VARTOTOJŲ …

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės (2015) Skaityti daugiau »

Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo vartotojų švietime galimybių teisinės aplinkos analizės studija (2015)

Lietuvos vartotojų instituto užsakymu advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 2015 m. balandžio mėn. atliko teisinės aplinkos analizę, kurios tikslas – atlikti teisinio reguliavimo analizę, apimančią visų pirma vartotojų švietimo funkcijų, priskirtų valdžios ir nevyriausybinėms organizacijoms, galimo finansavimo joms atlikti reglamentavimo analizę, atskleidžiant esamas reglamentavimo problemas, trūkumus ir privalumus, ir, antra, parengti pasiūlymus, kaip …

Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo vartotojų švietime galimybių teisinės aplinkos analizės studija (2015) Skaityti daugiau »

Sociologinė valdžios institucijų apklausa apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime (2014)

 2014 m. balandžio-gegužės mėnesį Lietuvos vartotojų institutas atliko sociologinę valdžios institucijų apklausą apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime. Tyrimo tikslas: nustatyti trukdžius, kurie valdžios institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms užkerta kelią bendradarbiauti vykdant vartotojų švietimo politiką. Tyrimo uždaviniai:  Išsiaiškinti valdžios institucijų požiūrį į bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime. Išsiaiškinti valdžios institucijų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis …

Sociologinė valdžios institucijų apklausa apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime (2014) Skaityti daugiau »

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, fokus grupės tyrimas apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis įgyvendinant vartotojų švietimo politiką (2014)

2014 m. vasario mėn. buvo  atlikas nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, atstovų kokybinis tyrimas, kurio tikslas –  išsiaiškinti bendradarbiavimo trukdžius valdžios institucijoms įgyvendinant vartotojų švietimo politiką taip, kaip juos supranta vartotojų švietimo srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos.  Tyrimo metodas – diskusinė fokus grupė. Diskusinėje Fokus grupėje dalyvavo vartotojų NVO, aplinkosauginių NVO ir gamtosauginių NVO atstovai. Tyrimas …

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, fokus grupės tyrimas apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis įgyvendinant vartotojų švietimo politiką (2014) Skaityti daugiau »

Sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimo nusikalstamais tikslais (2014)

Lietuvos vartotojų institutas užsakė 2014 m. balanžio mėn. atliktą reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą (sociologinę apklausą) (toliau tekste – tyrimas). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę ir patirtį dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimą nusikalstamais tikslais. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai iš įvairių Lietuvos regionų (65 …

Sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimo nusikalstamais tikslais (2014) Skaityti daugiau »

Visuomenės nuomonės apie eurą tyrimas (2014)

Balandžio mėnesį Lietuvos vartotojų instituto užsakymu atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad dažniausiai įvardijama galima euro įvedimo Lietuvoje pasekmė yra prekių ir paslaugų kainų kilimas (57 proc.). 31 proc. apklaustųjų mano, jog įvedus eurą kris bendras pragyvenimo lygis Lietuvoje. 30 proc. teigimu, bus sukčiaujama perskaičiuojant kainas iš litų į eurus. 22 proc. laikosi nuomonės, …

Visuomenės nuomonės apie eurą tyrimas (2014) Skaityti daugiau »

Vartotojų tarpvalstybinių ginčų sprendimas: Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūra (2011)

Šio tyrimo tikslas – pateikti kokybinę Europos mokėjimo įsakymo ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūrų vykdymo ir įgyvendinimo analizę valstybėse kandidatėse ir valstybėse partnerėse, ypač vartotojų teisių apsaugos srityje, bei išsamiai išnagrinėti šią temą ir gerąją praktiką Lietuvoje ir Bulgarijoje, remiantis tyrimo duomenimis ir kita projekto medžiaga (seminarų pranešimais, informacinėmis brošiūromis, naujienlaiškiais ir t. t.). …

Vartotojų tarpvalstybinių ginčų sprendimas: Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūra (2011) Skaityti daugiau »

Tyrimai, susiję su atsiskaitymais negrynaisiais pinigais (2010-2011)

Lietuvos vartotojų institutas 2010-2011 m. atliko du tyrimus, susijusius su atsiskaitymais negrynaisiais pinigais: 1. 2010 m. buvo  atliktas šalies gyventojų nuomonės dėl mokėjimų negrynaisiais pinigais tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti kai kuriuos šalies gyventojų  požiūrio į mokėjimus negrynaisiais pinigais aspektus, įskaitant požiūrį, mokėjimų internete saugumą, vartotojų teises atsiskaitant negrynaisiais pinigais, asmens duomenų apsaugą. Tyrimo metu …

Tyrimai, susiję su atsiskaitymais negrynaisiais pinigais (2010-2011) Skaityti daugiau »

Tyrimų studijos „Vaikų privatumo apsaugos geroji patirtis“ ir „Tikslinių grupių poreikių analizė” Lietuvoje ir Italijoje santrauka

Siekiant kuo tiksliau nustatyti tikslinių grupių poreikius ir išsiaiškinti gerąją praktiką Lietuvoje ir Italijoje, susijusią su vaikų privatumo apsauga,  buvo atliktas tyrimas,  susidedantis iš dviejų dalių: 1) tikslinių grupių poreikių analizės; 2) gerosios patirties analizės. Su tyrimo santrauka (lietuvių kalba) galima susipažinti žemiau. Tyrimas yra projekto „Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą” dalis, kurį  iš dalies finansuoja …

Tyrimų studijos „Vaikų privatumo apsaugos geroji patirtis“ ir „Tikslinių grupių poreikių analizė” Lietuvoje ir Italijoje santrauka Skaityti daugiau »

Moksleivių, mokytojų, tėvų bei paslaugų teikėjų nuomonės tyrimas apie vaikų privatumą internete (2010-2011)

Lietuvos vartotojų institutas 2010 m. pabaigoje atliko vaikų, tėvų, mokytojų ir interneto paslaugų teikėjų tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti jų elgseną  bei nuomonę apie vaikų privatumo apsaugą internete. Tyrimo metu buvo apklausti 1863 moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų (13-18 m. amžiaus),  112 tėvų, 34 informacinių technologijų mokytojai bei  9 interneto paslaugų teikėjai, siūlantys paslaugas vaikams.  …

Moksleivių, mokytojų, tėvų bei paslaugų teikėjų nuomonės tyrimas apie vaikų privatumą internete (2010-2011) Skaityti daugiau »