Ekologiškas pienas ir pieno produktai

2007 05 15

Informacija pateikta iš  Lietuvos vartotojų instituto išleisto leidinio 2007 m.

Kodėl reikėtų rinktis ekologišką pieną ir pieno produktus

Ekologiškas pienas ir pieno produktai gaunami iš gyvulių, išaugintų ekologinės gyvulininkystės ūkiuose. Jie apdorojami, gaminami, pakuojami, ženklinami, laikomi, gabenami ir realizuojami, laikantis ekologiniam ūkininkavimui ir gamybai nustatytų reikalavimų. Ekologiškas pienas ir pieno produktai pasižymi maistingumu, geru skoniu, juos gaminant nenaudojamos sintetinės cheminės medžiagos.

Kuo ypatingas ekologinės gyvulininkystės ūkis

Ekologinės gyvulininkystės ūkyje laikomasi gyvulių laikymo reikalavimų ir sąlygų, užtikrinančių gyvulių gerovę:

  • gyvulių laikymui skirtose patalpose kiekvienam gyvuliui, atsižvelgiant į jo fiziologiją, elgesį, paveldimus poreikius, skiriama pakankamai erdvės, palaikoma reikiama temperatūra, drėgmė, oro cirkuliacija;
  • gyvuliai šeriami žole, pašariniais augalais, išaugintais ekologinės gamybos ūkiuose, ir kitais pašarais bei priedais, kurie leidžiami naudoti ekologinės gyvulininkystės ūkiuose. Ruošiant pašarus nenaudojamos sintetinės cheminės medžiagos;
  • laukai, kuriuose ganosi gyvuliai, negali būti šalia kelių. Atstumas priklausomai nuo transporto judėjimo intensyvumo svyruoja nuo 20 iki 150 metrų;
  • gyvulių negalima šerti: genetiškai modifikuotais pašarais bei jų priedais, gyvulinės kilmės produktais, augimą skatinančiais ar lėtinančiais preparatais, hormonais, sintetiniais apetitą ar produktyvumą skatinančiais preparatais, karbamidu ir kitomis sintetinėmis azotinėmis medžiagomis, sintetinėmis amino rūgštimis;
  • gyvulių sveikatingumas ekologinės gamybos ūkyje pasiekiamas užtikrinant geras laikymo ir priežiūros sąlygas, aprūpinant subalansuotais ir geros kokybės pašarais, tinkama veterinarine priežiūra. Sintetinius medikamentus (ypač antibiotikus) išimtiniais atvejais gali skirti tik veterinarijos gydytojas. Po tokio gydymo pieną galima tiekti tik išlaukus nustatytą terminą.


Kuo ypatingas ekologiško pieno ir pieno produktų perdirbimas

Ekologiškos žaliavos pieno produktuose turi sudaryti ne mažiau kaip 95 proc. Gali būti iki 5 proc. neekologiškų žemės ūkio kilmės sudėtinių dalių, maisto priedų bei pagalbinių medžiagų, kurie leidžiami naudoti ekologinėje gamyboje. Draudžiama naudoti sintetinius maisto priedus ir pagalbines medžiagas.
Ekologiškiems produktams perdirbti leidžiama naudoti mechaninius, fizinius ir biocheminius procesus. Draudžiama ekologiškus produktus apdoroti jonizuojančiais spinduliais, aukšto dažnio srovėmis ir naudoti cheminius apdorojimo būdus.

Ekologinės gamybos kontrolė

Tiekti į rinką ekologišką pieną ir pieno produktus turi teisę tik sertifikuoti gamintojai – ekologinės gamybos ūkiai ir įmonės. Sertifikatai išduodami tiems gamintojams, kurie atitinka Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytus reikalavimus. Šiuo metu Lietuvoje ekologinės gamybos ūkius bei įmones sertifikuoja akredituota sertifikacijos įstaiga – viešoji įstaiga EKOAGROS. Įstaiga, išdavusi sertifikatą, reguliariai tikrina, ar sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai bei gamintojai laikosi nustatytų reikalavimų. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas sertifikato galiojimas arba jis gali būti panaikintas. Produktų kokybę „nuo lauko iki stalo” taip pat kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Kaip atpažinti ekologišką pieną ir pieno produktus

Prekyboje ekologišką pieną ir pieno produktus galima atpažinti pagal jų ženklinimą. Ekologiško pieno ir pieno produktų etiketėje turi būti:

  • užrašas „Ekologiškas…”;
  • sertifikavimo įstaigos pavadinimas, adresas ir jos logotipas.

Etiketėje gali būti:

  • specialus Europos Sąjungos logotipas su užrašu lietuvių ar kitos šalies narės kalba „Ekologinis žemės ūkis” ;
  • lietuviškas ekologinio žemės ūkio ženklas.

Vartotojai, perkantys taip paženklintą pieną ir pieno produktus, gali būti tikri, kad jie yra ekologiški. Lietuvos parduotuvėse galima rasti ekologiško karvių ir ožkų pieno, varškės sūrio, varškės, grietinės, kefyro, jogurto.