Ekologiški maisto produktai

Dr. Zita Čeponytė, 2011 m. liepa

Tyrimai [1] rodo, kad ekologiškų maisto produktų rinka nuolat auga. Rinkos augimas sudaro 10 – 15 proc. kiekvienais metais, kurį, matyt, lemia gyventojų noras skaniai ir sveikai maitintis, saugoti gamtą, vystyti bendruomenių veiklą.

Nežiūrint to, kad ekologinis ūkininkavimas vystomas daugelyje pasaulio šalių, vis dėlto tokios produkcijos vartojimas sukoncentruotas Europoje ir Šiaurės Amerikoje, kur netgi jaučiamas ekologiškos produkcijos trūkumas.

Kokie maisto produktai laikomi ekologiškais?

Ekologiški maisto produktai – tai sertifikuoti maisto produktai, kurie yra auginami, perdirbami, ženklinami ir realizuojami pagal griežtus ekologinei gamybai nustatytus reikalavimus. Ekologiškais produktais gali būti vadinami tik tokie produktai, kuriuose yra ne mažiau kaip 95 % sudėtinių ekologiškų dalių.

Reikalavimai ūkiams

Ekologiškai ūkininkaujantiems yra nustatyti griežti reikalavimai. Ūkininkams, kurie nori pradėti ūkininkauti ekologiškai, yra taikomas 2 metų pereinamasis laikotarpis. Jo metu išauginti maisto produktai yra draudžiami ženklinti kaip ekologiški.

Ekologiniams ūkiams taikomi šie reikalavimai:
1.ilgalaikė sėjomaina;
2.draudžiama naudoti genetiškai modifikuotus organizmus;
3.griežti ribojimai naudoti cheminius sintetinius pesticidus, sintetines trąšas, gyvuliams skirtus antibiotikus;
4.ūkyje esančių išteklių, tokių kaip gyvulių mėšlas, kuris naudojamas trąšoms, arba pašarų gyvuliams, pagamintiems pačiame ūkyje, naudojimas;
5.ekologiškų pašarų gyvuliams šerti, naudojimas;
6.gyvulių laikymas atviruose aptvaruose ar tiesiog atvirame ore;
7.augalų ir gyvulių veislių, atsparių bei prisitaikiusių augti vietinėmis sąlygomis, parinkimas.

Reikalavimai perdirbėjams

Prekybos vietose vartotojai gali nusipirkti perdirbtų ekologiškų maisto produktų: šokolado, jogurtų, sausainių, vaikams skirto maisto, vyno ir pan.

Perdirbėjams taip pat yra nustatyti griežti reikalavimai:
1.draudimas naudoti skonį suteikiančias medžiagas bei dažiklius;
2.draudimas naudoti genetiškai modifikuotas sudedamąsias dalis;
3.didesniąją dalį perdirbto maisto produkto turi sudaryti žemės ūkio kilmės ekologiškos sudedamosios dalys;
4.ekologiškos ir neekologiškos gamybos linijos turi būti atskirtos.

Sertifikavimas

Realizuoti ir ženklinti produkciją kaip ekologišką turi teisę tik tie ekologinės gamybos ūkiai bei įmonės, kuriuos kontroliuoja valstybės paskirta sertifikavimo įstaiga. Jeigu ūkiai bei įmonės atitinka ekologinei gamybai nustatytus reikalavimus, vieneriems metams yra išduodamas sertifikatas, kuris suteikia teisę ženklinti produktus kaip ekologiškus. Sertifikatą išdavusi kontrolės įstaiga nuolat tikrina, ar sertifikuoti gamintojai laikosi nustatytų reikalavimų.

Šiuo metu Lietuvoje ekologinės gamybos ūkius, įmones ir juose pagamintą produkciją kontroliuoja sertifikacijos įstaiga – VšĮ „Ekoagros”.

Ekologiškų maisto produktų ženklinimas

Apibūdinant ekologiškus maisto produktus paprastai ant pakuočių yra naudojamas užrašas „ekologiškas….”, o taip pat gali būti naudojami žodžiai „bio”, „eko” atskirai arba junginiuose. Ekologiškus produktus nuo įprastinių padeda atskirti ir naudojami įvairūs logotipai. Vienas iš tokių logotipų – nacionalinis logotipas, kurį privalu dėti ant Lietuvos Respublikoje išaugintų ir (arba) pagamintų ekologiškų produktų. (1 pav.).
 

1 pav. Nacionalinis logotipas

Neprivaloma nacionaliniu ženklu ženklinti produkciją tik tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui [2]. Todėl perkant produktus mobiliuose turgeliuose, jie gali būti be nacionalinio logotipo. Tačiau tokiu atveju visada prieš perkant produktą reikėtų paprašyti pardavėjo parodyti sertifikatą.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas ES logotipas, taip vadinamas „Europos lapas” (2 pav.). Jį privalo naudoti visi gamintojai, tik ant importuotų produktų šis logotipas gali būti naudojamas pasirinktinai. Taigi, ženklinant Lietuvoje pagamintus ekologiškus maisto produktus yra privalu naudoti nacionalinį ir ES logotipus.

2 pav. Taip turėtų atrodyti naujuoju ES logotipu paženklintas Lietuvoje pagamintas ekologiškas maisto produktas

Po ES logotipu privalo būti sertifikavimo įstaigos kodas. Lietuvoje sertifikavimą atliekančios VšĮ „Ekoagros” kodas ¬ yra LT EKO 01.

Ženklinant produktus kartu su ES logotipu, turi būti nurodoma, kurioje vietoje buvo išaugintos pagrindinės produkto sudėtyje esančios žemės ūkio kilmės žaliavos. Šioje nuorodoje gali būti nurodoma: „ES”, „ne ES” arba konkrečios šalies, kurioje produktas ar pagrindinė produkto žaliava buvo išauginta, pavadinimas. Tai gali būti ES šalis arba ne ES šalis narė.

Tiek ūkininkai, tiek perdirbėjai senąjį ES logotipą, kuris buvo naudojamas iki 2010 liepos 1 d., dar gali naudoti iki 2012 metų vidurio. Tai pereinamasis laikotarpis, kurio metu turėtų būti sunaudotos jau pagamintos etiketės.

3.pav. Taip atrodo senuoju ES logotipu paženklintas Lietuvoje pagamintas ekologiškas maisto produktas

Atkreiptinas dėmesys, kad ant produktų, įvežtų iš kitų šalių, gali būti naudojami tų šalių logotipai.

Naudingos nuorodos:

www.ekoagros.lt

www.organic.lt

www.ec.europa.eu/agriculture/organic/home_lt

[1] http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_lt žiūrėta 2011 07 11