Ekologiški maisto produktai

2007 05 15

Informacija pateikta iš  Lietuvos vartotojų instituto išleisto leidinio 2007 m.

Kokius maisto produktus reikėtų laikyti ekologiškais?

Lietuvos gyventojų apklausos parodė, kad daugelis neteisingai supranta, kas yra ekologiški maisto produktai. Vieni mano, kad tai mažuose ūkiuose išauginti produktai, kiti galvoja, kad tai lietuviški produktai.

Nuoroda „ekologiškas” apibūdina ne tiek produktą, kiek jo auginimo, apdorojimo ar perdirbimo būdą. Ekologiškais laikomi tokie augalinės ir gyvūninės kilmės produktai, kurie pagaminami (išauginami, apdorojami, perdirbami), pakuojami, ženklinami, laikomi, gabenami ir realizuojami laikantis Ekologinio žemės ūkio taisyklių. Tai reiškia, kad:

  • augalininkystėje neleidžiama naudoti sintetinių cheminių medžiagų – trąšų (leidžiama naudoti organines ir natūralios kilmės mineralines trąšas), augalų apsaugos priemonių (naudojami natūralūs ligų ir kenkėjų kontrolės metodai), augimo reguliatorių, dažų;
  • gyvuliai ir paukščiai šeriami ekologinės gamybos ūkiuose išaugintais ar laikantis ekologinės gamybos reikalavimų pagamintais pašarais. Neleidžiama šerti genetiškai modifikuotais pašarais ar jų priedais, neleidžiama naudoti augimą skatinančių ar lėtinančių preparatų, sintetinės kilmės medžiagų, stimuliuojančių gyvulių produktyvumą, sintetinių apetitą skatinančių preparatų, hormoninių preparatų, profilaktiškai naudoti sintetinius vaistus. Užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra;
  • apdorojant ar perdirbant maisto produktus naudojamos ekologiškos žaliavos, nenaudojami sintetiniai maisto priedai ar pagalbinės medžiagos. Produkte gali būti iki 5 proc. neekologiškų žemės ūkio kilmės sudėtinių dalių, maisto priedų bei pagalbinių medžiagų, kurie leidžiami naudoti ekologinėje gamyboje;
  • draudžiama ekologiškus produktus apdoroti jonizuojančiais spinduliais, aukšto dažnio srovėmis ir naudoti cheminio apdorojimo būdus. Produktams konservuoti ir rūkyti draudžiama naudoti chemines medžiagas;:
  • ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai nėra genetiškai modifikuoti.

Ekologiški maisto produktai, palyginti su įprastiniais, turi daug privalumų. Jie pasižymi maistingumu, geru skoniu, aromatu. Juos auginant tausojama aplinka: neužteršiamas dirvožemis, vanduo, oras, išsaugoma augalų ir gyvūnų biologinė įvairovė, užtikrinama gyvūnų gerovė, atsiranda naujų užimtumo galimybių ūkininkavimo, perdirbimo, paslaugų sektoriuose.

Ekologiškų produktų gamybos kontrolė

Realizuoti ir ženklinti produkciją kaip ekologišką turi teisę tik tie ekologinės gamybos ūkiai bei įmonės, kuriuos kontroliuoja valstybės paskirta kontrolės įstaiga.
Kontrolės įstaiga ekologinės gamybos ūkiams bei įmonėms, kurie atitinka Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytus reikalavimus, vieneriems metams išduoda sertifikatą, suteikiantį teisę ženklinti produktus kaip ekologiškus.

Sertifikatą išdavusi kontrolės įstaiga tikrina, ar sertifikuoti gamintojai laikosi nustatytų reikalavimų. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas sertifikato galiojimas arba jis gali būti panaikintas.

Šiuo metu Lietuvoje ekologinės gamybos ūkius, įmones ir juose pagamintą produkciją kontroliuoja akredituota sertifikacijos įstaiga – viešoji įstaiga EKOAGROS.
Produktų kokybę ,,nuo lauko iki stalo” taip pat kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Kaip atpažinti ekologiškus produktus

Ekologiškų vienkomponenčių arba sudėtinių maisto produktų, į kurių sudėtį įeina ne mažiau kaip 95 proc. ekologiškų sudėtinių dalių, etiketėje turi būti:

  • užrašas „Ekologiškas …”;
  • sertifikavimo įstaigos pavadinimas, adresas ir jos logotipas.

Etiketėje gali būti:

  • specialus Europos Sąjungos logotipas su užrašu lietuvių ar kitos šalies narės kalba „Ekologinis žemės ūkis”;
  • lietuviškas ekologinio žemės ūkio ženklas.

Vartotojai, perkantys taip paženklintus maisto produktus, gali būti tikri, kad jie yra ekologiški. Jeigu ekologiškų sudėtinių dalių yra nuo 70 iki 95 proc., jos nurodomos tik sudėtinių dalių sąraše, o toks produktas nelaikomas ekologišku. Etiketėje gali būti nurodomas bendras ekologiškų sudėtinių dalių procentas – „X proc. ekologiškų sudėtinių dalių”.