Elektrotechnikos gaminiai privalo būti saugūs

2004 02 21

Teisinis elektrotechnikos gaminių apibrėžimas

Elektrotechnikos gaminių saugą Lietuvoje reglamentuoja Elektrotechnikos gaminių saugos techninis reglamentas. Jis apibrėžia ne tik reikalavimus elektrotechnikos gaminių saugai, bet ir pateikia jų apibrėžimą. Taigi, prie elektrotechnikos gaminių yra priskiriami šaldytuvai, skalbimo mašinos, televizoriai, vaizdo ir garso įrašymo ar atkūrimo prietaisai ir kiti gaminiai.

Prie elektrotechnikos gaminių nepriskiriami: buitinės šakutės ir jų lizdai, elektros skaitikliai, įvairūs gaminiai, kurie naudojami liftuose (tiek keleiviniuose, tiek krovininiuose), elektrinių užtvarų valdymo prietaisai.

Griežti reikalavimai saugai

Parduodami elektrotechnikos gaminiai turi būti saugūs ir atitikti teisės aktuose jiems nustatytus saugos reikalavimus. Atitikimą šiems reikalavimams rodys CE ženklas. Jis turi būti ant gaminio, ant plokštelės arba lydimuosiuose dokumentuose (pvz., gaminio instrukcijoje).

Taip pat parduodamas elektrotechnikos gaminys turi turėti raštišką EB atitikties deklaraciją. Joje privalu išvardinti visus jam taikomus standartus ir kitą nustatytą informaciją. Ant gaminio esantys įspėjamieji užrašai turi būti valstybine kalba, visi žymenys – lengvai įžiūrimi, nenutrinami ir nenuplaunami skudurėliu, suvilgytu benzinu, spiritu ar vandeniu.

Gamintojas, importuotojas privalo pateikti instrukciją kaip naudoti gaminį. Ši instrukcija būtinai turi būti valstybine kalba ir atitikti tai, kas parašyta originalioje instrukcijoje. Ne paslaptis, kad dažnai instrukcijos dėl didelio kalbos sudėtingumo ar vertimo sunkumų, yra trumpinamos, išmetant brėžinius, sudėtingesnes teksto dalis. To neturėtų būti.

Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, kad saugos reikalavimai netaikomi naudotiems elektrotechnikos gaminiams, kuriuos prieš naudojimą reikia suremontuoti, su sąlyga, jeigu tokių prekių pardavėjas raštu apie tai informuoja vartotoją, kuriam tokį gaminį pateikia.

Saugos priežiūra

Elektrotechnikos gaminių, esančių Lietuvos rinkoje saugą yra pavesta prižiūrėti Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai. Ji atlieka tiek planinę, tiek neplaninę saugos kontrolę, t. y. pagal vartotojų skundus, spaudoje pateiktą informaciją ir kt. Pateikti duomenys rodo, kad elektrotechnikos gaminiais skundžiamasi labai dažnai, o daugiausia nesaugių elektrotechnikos prekių atkeliauja iš Kinijos. Iki šio laiko yra nustatyti 32 nesaugūs elektrotechnikos gaminiai. Su nesaugių gaminių nuotraukomis bei keliamo pavojaus aprašu galima susipažinti Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos interneto tinklalapyje http://www.inspekcija.lt/ .

Atsakomybė

Atsakomybė už nesaugių elektrotechnikos gaminių pateikimą į rinką tenka gamintojui (Lietuvoje pagamintiems gaminiams), importuotojui. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu pardavėjas prekiauja elektrotechnikos gaminiais ir nenurodo gamintojo ar importuotojo, tuomet už nesaugių gaminių pateikimą į rinką atsako jis pats.

Prieš perkant būtina apsvarstyti

Rinkoje šiandien yra didelis elektrotechnikos gaminių pasirinkimas: vartotojas turi galimybę juos rinktis tiek pagal kainą, tiek kokybę bei siūlomas gaminių savybes. Tačiau vartotojas turėtų prisiminti, kad Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės nenustato pardavėjui pareigos pakeisti ar priimti kokybišką elektrotechnikos gaminį. Šios taisyklės nustato, kad vartotojas, jeigu jam nepatinka nusipirkto daikto spalva, forma, modelis ar komplektiškumas per 14 kalendorinių dienų (jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino), gali reikalauti daiktą pakeisti analogišku. Pardavėjui neturint analogiško daikto, vartotojas gali jį grąžinti. Tuo tarpu kokybiški elektrotechnikos gaminiai patenka į nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašą, ir todėl minėtos taisyklės nėra taikomos.