Informacija maisto produktų etiketėse gali suklaidinti vartotojus

2004 09 20

„Natūralus”, „be konservantų”, „be cholesterolio”, „be saldiklių” – tai tik maža dalis maisto produktų etiketėse naudojamų teiginių, kuriuos rinkdamiesi prekes skaito vartotojai ir kurie dažnai gali klaidinti.

Pagal vartotojų skundus Lietuvos vartotojų institutas atliko kai kurių prekybos centruose esančių maisto produktų etikečių tyrimą ir nustatė, kad jose pateikiama informacija nėra tiksli, dažnai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Todėl šiuo metu egzistuoja būtinybė, kad verslininkai aiškiai ir sąžiningai pateiktų etiketėse informaciją, kuri atitiktų teisės aktus, neklaidintų vartotojų ir kurią būtų įmanoma patikrinti.

Be konservantų: šie E raide žymimi maisto priedai yra vartotojų sveikatai nepavojingi jeigu jie vartojami nedideliais kiekiais, todėl užrašas „be konservantų” yra ypatingai patrauklus vartotojams. Lietuvos vartotojų institutas, atlikęs teisės aktų analizę padarė išvadą, kad yra teisinės galimybės naudoti konservantus, tačiau jų nenurodyti produkto sudėtyje ir tokiu būdu įteisinti teiginį „Be konservantų”. Tai taip vadinamų „įneštinių” konservantų atvejis: jie patenka į produktą su kitomis sudedamosiomis dalimis ir pagal galiojančius teisės aktus gali būti nenurodomi. Pavyzdžiui, vartotojas pirkdamas sūrelį su… džemu gali net neįtarti, kad jame esantys konservantai gali būti nenurodomi, kadangi remiantis teisės aktais jie patenka su kita sudėtine dalimi, t. y. džemu.

Be cholesterolio: šis teiginys gali būti teisingas, tačiau klaidinti vartotoją, skatindamas jį pirkti maisto produktus, kurių etiketėse nurodyta „be cholesterolio”. Akivaizdžiausias pavyzdys – užrašas ant aliejaus pakuočių: čia dažnai nurodoma, kad jis yra be cholesterolio. Tačiau, atsižvelgiant į šio produkto specifiką, aliejus negali turėti cholesterolio. Todėl toks teiginys būdamas teisingas klaidina vartotoją, ypač tais atvejais, jeigu vienas gamintojas aliejaus etiketėje užrašys teiginį, kad jis yra be cholesterolio, o kitas – to nedarys. Kai kuriose ilgą vartotojų teisių gynimo patirtį turinčiose valstybėse, pvz., JAV gali būti pareikalauta teiginį „Be cholesterolio” pakeisti tokiu: „Kaip ir kitų gamintojų aliejai, šis aliejus yra be cholesterolio„.

Be to, Lietuvos vartotojų institutas pastebėjo, kad tinkamumo vartoti terminas dažnai yra nurodomas tokiose vietose, kuriose jo neįmanoma pastebėti ar perskaityti. Dar viena aktuali problema – paprastai etiketėje esantis piešinys užgožia informaciją, ji tampa neįskaitoma, nors vartotojui yra labai svarbi.