Paslaugos susijusios su ne maisto prekių pirkimu-pardavimu ir daiktų kokybė

Paslaugų, susijusių su prekių pirkimu-pardavimu klausimas ypatingai aktualus tokiose srityse kaip baldų montavimas ir pan.

LR Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 6 dalyje yra nustatyta, kad jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daikto instaliavimas, įrengimas ar montavimas ir daiktą instaliavo, įrengė ar sumontavo pardavėjas arba jo pasitelkti tretieji asmenys, bet koks dėl netinkamo daikto instaliavimo, įrengimo ar montavimo atsiradęs trūkumas prilyginamas daikto kokybės trūkumui. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai daiktą turi instaliuoti, įrengti ar montuoti pirkėjas ir netinkamo instaliavimo, įrengimo ar montavimo priežastis yra instrukcijos trūkumai.

Vadinasi, galima kalbėti apie 2 atvejus:

1) kai prekių instaliavimą, įrengimą ar montavimą atlieka pardavėjas arba jo pasitelkti asmenys – bet koks dėl instaliavimo, įrengimo ir montavimo atsiradęs kokybės trūkumas, prilyginamas prekių kokybės trūkumui;

2) kai prekių instaliavimą, įrengimą ar montavimą atlieka pats vartotojas, jei neteisingo instaliavimo, įrengimo ar montavimo priežastis yra instrukcijos trūkumai, tokiu atveju dėl to atsiradęs trūkumas taip pat prilyginamas prekių kokybės trūkumui.