Kas yra Sąžininga prekyba?

Ne visa prekyba yra sąžininga! Ūkininkams ir darbininkams gamybos grandinės pradžioje ne visada tenka sąžininga prekybos pelno dalis. Sąžiningos prekybos (angl. „Fair Trade“) sistema sudaro vartotojams galimybes tai pakeisti ir savo kasdieniais pasirinkimais sumažinti skurdą.

Terminu „Sąžininga prekyba“ apibrėžiama dialogu, skaidrumu ir pagarba pagrįsta prekybos partnerystė, kuria siekiama didesnio teisingumo tarptautinėje prekyboje. Sąžininga prekyba – daugiau negu prekyba. Ji įrodo, kad pasaulyje gali būti daugiau teisingumo. Ši sistema prisideda prie tvarios plėtros, sudarydama geresnes prekybos sąlygas į šalį nustumtiems gamintojams ir darbuotojams bei užtikrindama jų teisių apsaugą besivystančiose valstybėse.

Terminas „Sąžininga prekyba“ apima visą sąžiningos prekybos judėjimą ir įvairias sąžiningos prekybos principų besilaikančias organizacijas.

Sąvoka „Fairtrade“ apibūdina sertifikavimo ir ženklinimo sistemą, kuri sudaro vartotojams galimybę atpažinti produktus, pagamintus laikantis tarptautinės organizacijos „Fairtrade International“ prižiūrimų standartų.

Organizacija „Fairtrade International“ suteikia licenzijas FAIRTRADE ženklui. Baltijos šalyse būtent šiuo ženklu pažymėtų sąžiningos prekybos produktų pasiūla yra didžiausia.

 

„Sąžininga prekyba – daugiau negu prekyba. Ji įrodo, kad pasaulyje gali būti daugiau teisingumo. Ši sistema prisideda prie tvarios plėtros, sudarydama geresnes prekybos sąlygas į šalį nustumtiems gamintojams ir darbuotojams bei užtikrindama jų teisių apsaugą besivystančiose valstybėse.”

Ką garantuoja?

Sąžiningos prekybos judėjimo tikslinė grupė – nepasiturintys neturtingųjų šalių gamintojai ir darbininkai. „Fairtrade“ standartai užtikrina paramą vargingiausių pasaulio valstybių smulkiųjų gamintojų organizacijoms ir žemės ūkio darbuotojams bei skatina tvarią socialinę, ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugą.

Svarbiausios datos

1946 metai
JAV aktyvistai perka mažai uždirbančių Puerto Riko moterų rankdarbius ir parduoda juos JAV..

Informacija verslui

Jeigu jūs – prekybininkas, norintis importuojanti arba gaminti „Fairtrade International“ sertifikuotus produktus, turite kreiptis dėl sertifikavimo (http://www.flo-cert.net/). Prieš pateikdami paraišką, turite įsitikinti, kad prekiaujate produktais, kuriems yra taikomas atitinkamas FLO produkto standartas, ir kad esate pasirengę laikytis atitinkamų standartų.

Kaip atpažinti?

FAIRTRADE ženkle pavaizduotas žmogus pakelta ranka. Mėlynas dangus simbolizuoja galimybes, o žalia spalva – augimą. Taip simboliškai išreiškiamas gamintojų optimizmas ir neatsiejamas ryšys tarp kasdienio besivystančių šalių gyventojų ryžto bei vartotojų pasirinkimo visame pasaulyje.

Sąžiningos prekybos tinklas

Šiandien Sąžininga prekyba iš tiesų yra tapusi pasauliniu judėjimu. Pasaulyje egzistuoja ne viena Sąžiningos prekybos judėjimo organizacija. Pasaulio sąžiningos prekybos organizacija (WFTO), išduoda FTO sertifikavimo ženklą.