Ceļvedis

Globālā tirdzniecība ne vienmēr ir godīga. Zemnieki un strādnieki jaunattīstības valstīs nesaņem godīgu atlīdzību par savu darbu. Samaksa par izaudzēto visbiežāk ir tik niecīga, ka nesedz ražošanas izmaksas un nevar nodrošināt cilvēcīgu iztiku. Lielākā peļņas daļa tiek dažādiem starpniekiem un izplatītājiem.
 
Godīgas tirdzniecības ceļvedis – informatīvs materiāls, kas vizuāli pievilcīgā veidā un vispārīgā valodā skaidro godīgās tirdzniecības mērķus, attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā, darbības principus, marķējumus un produktus.