Darbnīca

Seminārs „Godīgā tirdzniecība: maini spēles noteikumus” 23. janvārī

Kādas ir patēriņa ietekmes uz vidi un sabiedrību? Vai produktiem ir ētiskā vērtība? Kādi marķējumi liecina par produktu ilgtspēju? Vai tirgotājiem ir jāuzņemas daļa atbildības var vides un sociālajām problēmām pasaulē? Kā labāk varētu šīs problēmas risināt? Šie ir daži no jautājumiem, kas tika apspriesti biedrības „Zaļā brīvība” organizētajā semināros „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus!”.

2015. gada 23. janvārī notika pirmais „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus!” seminārs. Pasākuma programma pieejama šeit.

Seminārā apskatītas šādas tēmas: Globālās patēriņa tendences un ar to saistītās problēmas pasaulē (lektors – Jānis Brizga, biedrība Zaļā brīvība), Godīgā tirdzniecība un ilgtspējīgas ražošanas marķējumi (Lektors Valters Kinna, biedrība Zaļā brīvība); Sociālās un ekonomiskās problēmas Senegālā (Lektore Diāna Stendzeniece, Glen Latvia); kā padarīt savu un līdzcilvēku patēriņu zaļāku un godīgāku (Inga Belousa, LAPAS). 

Semināra trešajā daļā sākās aktīva dalībnieku darbošanās. Viņiem bija jāizpilda uzdevumi (1. grupas uzdevumi un 2. grupas uzdevumi) par diviem projektiem, kas saistīti ar lielveikalu zīmolu produktu un tropisko augļu ilgtspēju. Dalībniekiem bija jānāk klajā ar dažādiem ierosinājumiem par to, kā padarīt lielveikalu produktu piegādes ķēdes caurredzamākas, draudzīgākas videi un ražotājiem attīstības, kā arī attīstītajās valstīs. Semināru dalībnieku idejas tika arī apspriestas ar divi veikalu pārstāvji – uzņēmuma „Maxima Latvijā” koorporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns un veikala „Dabas Dobe” līdzīpašnieks Ervīns Labanovskis.

Seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus 2.0” 29. jūlijā

2015. gada 29. jūlija pēcpusdienā sadarbībā ar „homo ecos:” norisinājās otrais seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus!”. Uz pasākumu bija atnākuši gan dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan vienkārši interesenti.

Pasākums sākās ar aizraujošu un interesantiem ieskatiem bagātu Silvijas Pūpolas stāstu par viņas pieredzi un darbu Ugandā. Pēc tam ar lekciju par mūsu patēriņa globālajām ietekmēm semināru turpināja Zaļās brīvības vadītājs Jānis Brizga. Vēlāk Valters Kinna pastāstīja par Godīgo tirdzniecību un tās marķējumiem.

Otrajā daļā dalībnieki izmēģināja jaunu simulācijas spēli „Banāngeita”, kurā centās iejusties banānu plantāciju strādnieku un plantatoru ādā. Viņiem bija jāsastopas ar daudzām problēmām, tostarp valūtas devalvāciju, ražas zaudējumu u.c. Spēles pirmais mēģinājums bija veiksmīgs. Tā tiks uzlabota un izmantota citos pasākumos. Diskusijas, kas sekoja spēlei, laikā dalībnieki arī nāca klajā ar idejām, ka uzlabot tropisko augļu audzētāju stāvokli caur godīgās tirdzniecības principiem.

Godīgās tirdzniecības diena LU 19. novembrī

Vai Tu esi prātojis, kā izlīdzināt nevienmērīgo resursu sadalījumu pasaulē? Kā samazināt nabadzību? Kā izskaust piespiedu darbu un diskrimināciju jaunattīstības valstīs? Piektdien, 19. novembrī runājām par šiem un citiem jautājumiem – Globālās izglītības nedēļas 2015 
ietvaros norisinājās Godīgās tirdzniecības diena Latvijas Universitātē. 
Pirmajā daļā LU PPMF kopīgi darbnīcu veidā risinājām ar godīgo tirdzniecību un globālo izglītību saistītus jautājumus – grupās LU topošie pedogogi domāja, kā iesaistīt globālās attīstības problēmu un godīgās tirdzniecības tēmas mācību procesā vidusskolā. Otrajā daļā, kas notika LU Dabaszinātņu centrā apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt par cilvēku sadzīvi un situāciju Āfrikas valstīs no motoekspedīcijas „2 rati, 2 ragi”, par kuru pastāstīja Mārtiņš Sils, kā arī caur simulācijas spēlēm labāk izprast globālās attīstības problēmas un godīgās tirdzniecības kustības centienus.

Vairāk informācijas