Par projektu

Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana
Biedrība Zaļā brīvība sadarbībā ar Igaunijas organizāciju Mondo un Lietuvas patērētāju institūtu (projekta mājaslapa) no 2013-2016. gadam īsteno projektu “Fair Trade: Raising Awareness”, kas ir vērsts uz godīgās tirdzniecības popularizēšanu Baltijas valstīs.
 
Projekts mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par godīgās tirdzniecības un attīstības jautājumiem un veicināt attīstības izglītību, mobilizējot plašāku atbalstu pasākumiem nabadzības novēršanai un taisnīgākām attiecībām starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība.
 
Projekta aktivitātes:
 
Godīgas tirdzniecības ceļvedis
Animācijas filmas par godīgo tirdzniecību
Godīgās tirdzniecības pēddzinis
Prezentācijas par godīgo tirdzniecību
Apmācības skolas vecuma bērniem
Godīgas tirdzniecības stendi festivālos un izstādēs
Semināri “Spēles noteikumu mainītāji”
Godīgās tirdzniecības izstādes
 
Jaunumus par godīgo tirdzniecību varat lasīt šeit.