Kuo naudinga?

Dalyvaudami „Fairtrade International“ sistemoje laimi kiekvienas – tiek gamintojai ir darbininkai, tiek vartotojai, tiek prekybininkai.
 
Gamintojai ir darbininkai
Besivystančių šalių gamintojams ir darbininkams „Fairtrade“ užtikrina ketveriopą naudą.
 
1. Stabilios kainos
Produktams nustatytoma „Fairtrade“ minimalioji kaina, kuria siekiama padengti tvarios gamybos sąnaudas net ir tuo atveju, kai pasaulio rinkoje kainos sumažėja.
2. Patekimas į rinką
Daugelis smulkiųjų gamintojų yra išstumti rinkos arba gali į ją patekti tik per ilgas ir nenašias prekybos grandines. Sąžiningos prekybos sistema padeda sutrumpinti prekybos grandines, kad gamintojai nuo jų prekių galutinio pardavimo kainos gautų daugiau negu įprastinėje prekyboje, kurioje tarpininkų skaičius didesnis.
 
3. Partnerystė
Gamintojai įtraukiami į sprendimus, kurie turi įtakos jų ateičiai. Pvz., per „Fairtrade International“ valdybą, komitetus ir konsultacijas gamintojai gali daryti įtaką kainoms, priemokoms, standartams ir bendrai Sąžiningos prekybos strategijai.
4. Demokratija ir skaidrumas
Tai – „Fairtrade“ tikslas. Tam, kad smulkiųjų ūkininkų grupės būtų sertifikuotos, joms būtina demokratinė struktūra ir skaidrus administravimas. Darbininkai privalo būti įdarbinti tinkamomis sąlygomis ir turėti galimybę būti atstovaujami.
 
Vartotojai
Sąžininga prekyba – tai galimybė vartotojams renkantis kokybiškus produktus už sąžiningą kainą padėti gamintojams, kurie iš visų jėgų siekia geresnio gyvenimo. Tik remiant vartotojams įvairios Sąžiningos prekybos organizacijos gali sėkmingiau siekti pagrindinio tikslo – teisingos ir lygiateisės pasaulinės prekybos.
 
Prekybininkai / bendrovės
2002 metais pradėtas naudoti FAIRTRADE ženklas šiandien tapo plačiausiai pripažintu socialinių pokyčių ir tvarios plėtros ženklu pasaulyje. Taigi FAIRTRADE ženklas suteikia bendrovėms galimybę prisidėti prie socialiai atsakingo verslo, kuris turi teigiamos įtakos žmonėms prekybos grandinės pabaigoje.
FAIRTRADE_im_Supermarkt_cmyk[1]