image description

Apie projektą

Lietuvos vartotojų institutas iki 2014 m. gegužės 31 d. įgyvendins Europos socialinio fondo finansuojamą projektą  „Pilietiškumo skatinimas per atsakingą vartojimą”, kurio  tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, sudarant sąlygas mokytojams, moksleiviams įgyti žinių bei  įgūdžių apie pilietiškumą atsakingo vartojimo srityje,  skatinant tikslinių grupių dalyvavimą pilietinėje veikloje ir didinant galimybes joms pačioms inicijuoti  neformaliojo švietimo veiklas, susijusias su pilietiškumu atsakingo vartojimo srityje bei skleisti gerąją praktiką  apie pilietiškumo ugdymą per atsakingą vartojimą.       

Tyrimai rodo, kad mokytojams ir moksleiviams trūksta žinių ir įgūdžių atsakingo vartojimo srityje, nėra inovatyvių mokymo priemonių, kuriose būtų nagrinėjama atsakingo vartojimo tema. Pilietininiame udgyme  atsakingo vartojimo tema užima mažai vietos. Projektu nacionaliniu lygmeniu yra siekiama  plėtoti neformaliojo švietimo  veiklą atsakingo vartojimo srityje, suteikiant mokytojams ir moksleiviams žinių ir įgūdžių, ugdant jų vertybines nuostatas, inicijuojant pilietinio aktyvumo veiklas. Projekte yra numatoma sukurti inovatyvius produktus, kurie bus naudojami projekto veiklose –  informacinę medžiagą mokytojams ir moksleiviams, organizuoti akcijas, mokyti tikslines grupes. 

Projekto veiklos:

  • Informacinė medžiaga mokytojams
  • Informacinė inovatyvi medžiaga moksleiviams (animaciniai filmai, knyga Brailio raštu)
  • Mokytojų  mokymai
  • Mokymai moksleiviams  
  • Vartotojų teisių savaitė
  • Žurnalistinių tyrimų konkursas
  • Informacija masinėse informavimo priemonėse
  • Naujienlaiškis (12 numerių)
  • Baigiamasis  projekto renginys