Apie projektą

Lietuvos vartotojų institutas iki 2015 m. gruodžio 31 d. įgyvendina projektą „Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą“, kuris iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programos lėšomis. Projekto tikslas – suteikti vartotojams žinių ir įgūdžių apie tapatybės vagystes kasdieniame gyvenime ir elektroninėje erdvėje, kad jie galėtų išvengti nusikaltimų ir žinotų, kur kreiptis jiems įvykus, ugdyti atsakingą požiūrį į savo asmens duomenų tvarkymą.
 
Anot 2013 m. Eurobarometro tyrimo, 66 % Lietuvos gyventojų yra susirūpinę ir labai susirūpinę dėl galimų tapatybės vagysčių internete (ES vidurkis – 52%). Atsirandanti tapatybės vagysčių baimė stabdo ne tik prekybos internetu plėtrą ir ekonominę pažangą, bet ir lėtina perėjimą prie naudojimąsi viešosiomis paslaugomis internetu. Tapatybės vagystę yra patyrę 2% šalies gyventojų, el.pašto dėžutės arba socialinės paskyros pasisavinimą – 8%. 2011 m. duomenimis, dauguma Lietuvos vartotojų (83,6%) mano, kad nepakanka viešosios informacijos apie apsisaugojimo būdus nuo tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje būdus, o 35% apklaustų vartotojų iš viso nežino, kur kreiptis įvykus tapatybės vagystei elektroninėje erdvėje.
 
Projekto tikslinės grupės: jaunimas (mokiniai, studentai), suaugusieji (mokytojai, vyresni regionų gyventojai, mažai naudojantys internetą), su duomenų tvarkymu dirbančios organizacijos ir institucijos, privataus sektoriaus atstovai, galintys prisidėti prie tapatybės vagysčių nusikaltimų prevencijos.
 
Projekto veiklos
 
Tyrimas
Spaudos konferencija
Straipsniai regioninėje žiniasklaidoje
Prezentacija mokytojams
Užrašinės moksleiviams
Užrašinės studentams
Kalendorius su informacija apie tapatybės vagystes
Virtualus informacinis centras
Apgavysčių internete testas
Plakatų konkursas
Detektyvinių istorijų konkursas
Animuotas komiksas
Atidumo tapatybės vagystėms dienos mokyklose ir universitetuose
Apvalaus stalo diskusija
Informacinė brošiūra
Projekto naujienlaiškis
Pranešimai spaudai
Projekto tinklalapis