Išvenk

Suprasdami, kad kasdieniniame gyvenime, fizinėje erdvėje yra ne mažiau grėsmių tapti tapatybės vagystės auka nei virtualioje, elektroninėje erdvėje, galime patys reikšmingai prisidėti prie jų vengimo arba tiesiog daugeliu atveju užkirsti šioms grėsmėms kelią. Norėdami tai padaryti – turime būti gerai informuoti.

Pagrindiniai ir labiausiai patikimi būdai apsisaugoti nuo tapatybės vagystės:

1. Kasdieniniame gyvenime:

 • Kruopščiai naikinkite, kuo smulkiau plėšykite nereikalingus popierinius dokumentus ar jų kopijas (pasenusias sutartis, gautas sąskaitas, mokėjimo pranešimus, raštus iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar pan., asmeninius laiškus, kalėdinius sveikinimus).
 • Nesinešiokite su savimi tuo metu Jums nereikalingų dokumentų, banko, kreditinių kortelių.
 • Prisiminkite banko ir kreditinės kortelės PIN kodus, niekada jų neužsirašinėkite, juo labiau ant pačios kortelės. Jei visgi slaptažodžius užsirašote, koduokite slaptažodžius Jums vienam žinomu būdu.
 • Nesinaudokite kreditinėmis ir banko kortelėmis tokiose vietose, kurios Jums kelia abejonių ar jomis nepasitikite.
 • Neišleiskite iš rankų kreditinės ar banko kortelės mokėdami už prekes ar paslaugas, asmeniškai atlikite visas mokėjimo operacijas.
 • Pridenkite laisva ranka banko kortelių skaitytuvą rinkdami kreditinės ir banko kortelės PIN kodą.
 • Niekada nesinaudokite kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar kitomis priemonėmis viešose vietose (bibliotekose, kavinėse, oro uostuose ir pan.) finansinėms operacijoms atlikti.
 • Atkreipkite dėmesį, ar ant bankomato ar banko kortelių skaitytuvo nėra išorinių neaiškių įrenginių, video kamerų.
 • Asmens duomenis ar kitokią finansinę informaciją teikite kitiems asmenims tik įsitikinę, kad tokios informacijos prašoma teisėtai, išsiaiškinkite, kokiems tikslams tokia informacija bus naudojama. Konfidencialią informaciją teikti telefonu – nerekomenduojama.
 • Pakeitę gyvenamąją vietą būtinai pasirūpinkite informuoti apie Jūsų gyvenamosios vietos, adreso pasikeitimą atitinkamas institucijas, finansų įstaigas, su kuriomis turite reikalų, paštą, kad korespondencija su a
 • smens duomenimis nebūtų siunčiama Jūsų senuoju adresu…

2. Elektroninėje erdvėje:

 • Nepasiduokite neapgalvotiems viliojantiems pasiūlymams, susijusiems su Jūsų konfidencialios informacijos atskleidimu, kuriuos gaunate telefonu arba internete.
 • Neatidarykite iš nepažįstamų siuntėjų gautų elektroninių laiškų. Atidžiai patikrinkite gauto elektroninio laiško turinį prieš atidarydami prisegtas bylas, neatidarykite įtartinų laiškų ir su jais siunčiamų bylų.
 • Reguliariai tikrinkite  kompiuterį, ar nėra virusų.
 • Reguliariai valykite ir keiskite prisijungimų duomenis, slaptažodžius.  Slaptažodis turi būti ilgas, stiprus ir unikalus, iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių derinio.

 • Reguliariai diekite naujausius operacinės sistemos ir naudojamų programų pataisymus, tikrinkite kompiuterį atnaujintomis apsaugos priemonėmis ar „online“ skeneriais. Nežinomų (naujų) virusų antivirusinės programos nepažįsta.

 • Prisiminkite slaptažodžius, niekada jų neužsirašinėkite. Jei visgi slaptažodžius užsirašote, to niekada nedarykite kompiuteryje. Rašykit juos atvirkščiai, vertikaliai, prie tikrojo skaičiaus pridėkite arba atimkite konkretų skaičių, trumpai tariant, koduokite slaptažodžius Jums vienam žinomu būdu.
 • Nesiregistruokite socialiniuose tinklalapiuose (FacebookTwiter ar pan.) arba registruodamiesi pateikite kuo mažiau asmens duomenų, naudokitės pseudonimais, trumpinkite pavardes, jei tinklalapis leidžia, nurodykite tik gimimo metus, bet ne tikslią gimimo datą.
 • Be reikalo neskelbkite savo asmens duomenų arba venkite juos pateikti internete…

Susidūrę su tapatybės vagystės atveju, turėtume veikti operatyviai ir, svarbiausia, numatydami kitas galimas grėsmes.

Nuo tapatybės vagystės ar kitokių nusikaltimų su asmens duomenimis niekas nėra apsaugotas. Visų saugojimosi ir saugumo būdų nėra įmanoma numatyti. Todėl būtina nuolat tikrinti, kas vyksta Jūsų banko sąskaitose ir įdėmiai analizuoti atskaitymus nuo banko ir kreditinių kortelių. Be to, būtina periodiškai tikrinti savo kredito istoriją, kuri gali atskleisti nusikalstamas veikas.

Jei manote, kad visgi susidūrėte su asmens tapatybės vagystės atveju, pavyzdžiui, banko sąskaitos išraše pastebėjote mokėjimus, kurių Jūs nedarėte, būtinai:

 • Nedelsiant užblokuokite ne tik įtartiną banko sąskaitą, bet visas turimas banko ir kredito korteles, sąskaitas kitose finansų įstaigose.
 • Informuokite bendrovę, kurioje galimai buvo pasinaudota Jūsų tapatybe, apie šį įvykį.
 • Vietoj turimų sąskaitų išsiimkite naujas sąskaitas su naujais sąskaitų numeriais.
 • Pagalvokite, kokiai kitai Jūsų konfidencialiai informacijai, asmens duomenims gali taip pat grėsti pavojus.
 • Kuo skubiau pasikeiskite internete visus slaptažodžius. Jie privalo būti ypač stiprūs.
 • Kreipkitės į teisėsaugos institucijas.

Vyresnio amžiaus žmonės dažnai tampa sukčių taikiniu, todėl tapatybės vagystės taip pat yra ne išimtis. Senjorų patekimą į rizikos grupę lemia keletas veiksnių, pavyzdžiui:

 • naujų technologijų neišmanymas;
 • namų prižiūrėtojai, socialiniai darbuotojai, slaugės ar kiti asmenys, padedantys senjorams, gali turėti galimybę susipažinti su asmens dokumentų, bankine ir kita informacija.

Vaikai dažnai tampa tapatybės vagišių taikiniu dėl šių priežasčių:

 • neatsakingas naudojimasis technologijomis (dažnai dėl žinių trūkumo);
 • internetinės erdvės naršymo slėpimas nuo suaugusiųjų;
 • nepagrįstas pasitikėjimas viešoje erdvėje pateikta informacija.

Kaip išvengti?

Rekomenduotina pasikalbėti su senjorais ir vaikais apie tapatybės vagystes, ypač apie būdus, kaip jų išvengti. Pagelbėkite jiems ir patys, pavyzdžiui, jei jie naudoja kompiuterį, įsitikinkite, kad turi įdiegtą antivirusinę programinę įrangą, kuri reguliariai atnaujinama; patarkite neteikti konfidencialios informacijos telefonu ar elektroniniu paštu (geriau visuomet bendrauti tiesiogiai, kad galėtumėte įsitikinti kito asmens tapatybe). Nuraminti, kad kiekvienas gali būti apgautas sukčių. Skatinkite juos, jei kyla įtarimų, prašyti pagalbos.

Įdomu. Beveik 20 proc. skundų, susijusių su tapatybės vagystėmis ir užregistruotų JAV Federalinės prekybos komisijos (angl. Federal Trade Commission), yra gauti iš 60 metų ir vyresnio amžiaus amerikiečių. Per pastaruosius 3 metus šis procentas nuolat didėjo.

Šaltinis: Federalinė prekybos komisija, 2013 m.