Pranešk

Jei manote, kad susidūrėte su asmens tapatybės vagyste, turėtume apie tai kuo greičiau pranešti atitinkamoms institucijoms.

Į teisėsaugos institucijas, pirmiausia, į policiją, turite kreiptis, jei įtariate, kad:

 • Kažkas veikė Jūsų vardu su suklastotais dokumentais
 • Buvo įsilaužta į elektroninio pašto dėžutę
 • Buvo paimtas greitasis kreditas Jūsų vardu
 • Iš banko sąskaitos dingo pinigai
 • Kažkas sukčiauja naudodamasis Jūsų arba kitų asmenų duomenimis
 • Kažkas neteisėtai naudojasi Jūsų mokėjimo kortelės duomenimis
 • Jūsų vardu buvo įsigytos prekės ar paslaugos, kurių Jūs nepirkote
 • Kita

Tam tikrais atvejais Jūsų kreipimąsis gali patekti į Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybą Ciberpolice.

Į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) galite kreiptis jei manote, kad:

 • Kažkas sumokėjo už prekes ar paslaugas, pasinaudodamas Jūsų mokėjimo kortele, tačiau bankas ar kita finansų įstaiga nesutiko išspręsti problemos Jums palankiu būdu
 • Jūsų vardu paimtas vartojimo kreditas, tačiau finansų įstaiga nesutiko išspręsti problemos Jums palankiu būdu

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI) galite kreiptis jei įtariate ar manote, kad:

 • Tiesioginės rinkodaros pranešimai siunčiami arba reklaminiai skambučiai daromi be Jūsų išankstinio sutikimo, Jus atakuoja kitokio pobūdžio nepageidaujami elektroniniai laiškai (angl. spam)
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar netinkamai (tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi netinkamai, nesaugiai)
 • Duomenų valdytojas nenori įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių (nepaaiškina duomenų tvarkymo teisėtumo, nereaguoja į Jūsų teisėtus prašymus)
 • Galimai elektroninių ryšių tinkluose yra įvykęs asmens duomenų saugumo pažeidimas

Į Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) galite kreiptis dėl tinklų ir informacijos saugumo, t. y. manote, kad:

 • Jūsų interneto paslaugų teikėjas arba mobilaus ryšio operatorius neįgyvendina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių savo teikiamų paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti

Tinklų ir informacijos saugumas – tai tinklų ar informacinės sistemos pajėgumas tam tikru patikimumo lygiu išlikti atspariai nuo atsitiktinių įvykių ar neteisėtų arba tyčinių veiksmų, kurie keltų pavojų išsaugotų ar perduotų duomenų bei susijusių siūlomų ar per tuos tinklus arba sistemas gaunamų paslaugų prieinamumui, autentiškumui, vientisumui ir slaptumui.

Elektroninis saugumas paprastai suprantamas kaip apsauga nuo neteisėtos prieigos prie informacijos, jos panaudojimo, keitimo, manipuliavimo, praradimo.

Į CERT-LT, jei manote, kad:

 • Įvyko saugumo incidentas elektroninių ryšių tinkluose, reikia jį operatyviai pašalinti, ypač kai yra potenciali rizika tinklo funkcionalumui ar duomenų saugumui.

Į teismą kreipiatės, jei:

 • Norite tam tikrus neteisėtus veiksmus, kurie užtraukia administracinę atsakomybę, skųsti tiesiogiai teismui
 • Ketinate prisiteisti turtinę ir neturtinę žalą (žalos dydį nustato teismas)

Svarbu. Tais atvejais, kai skundas nėra susijęs su baudžiamąja atsakomybe, t. y. nėra kreiptasi į policiją, galite kreiptis ne į konkretų vieną priežiūros subjektą, bet į kelis. Kartais konkrečią situaciją pagal kompetenciją galėtų nagrinėti net kelios institucijos.