Renginiai

Norint apie tapatybės vagysčių prevenciją informuoti skirtingas projekto tikslines grupes vykdomi įvairūs renginiai – konferencija, atidumo tapatybės vagystėms dienos mokyklose bei universitetuose, akcijos prekybos centruose. Šioje skiltyje rasite trumpus jų aprašymus ir nuotraukas.

Konferencija

Tapatybės vagystės: problematika, teisinis reglamentavimas, tarptautinis kontekstas

2015-04-16, Vilnius

PROGRAMA

Įžanginis žodis

Mindaugas BASTYS, Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas
Dr. Algirdas KUNČINAS, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius

Lietuvos gyventojų nuomonė apie tapatybės vagystes

Dr. Zita ČEPONYTĖ, Lietuvos vartotojų instituto prezidentė

Tapatybės vagystės: esama situacija Lietuvoje, pasaulinės tendencijos

Dr. Darius ŠTITILIS, Mykolo Romerio universiteto profesorius

Danish Legal Aid patirtis teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo tapatybės vagysčių

Bo SEJER, Danish Legal Aid konsultantas

Asmens duomenų apsauga naudojantis išmaniaisiais įrenginiais

Šarūnas KONČIUS, „Microsoft Lietuva” technologijų ekspertas

Privatumas virtualiuose socialiniuose tinkluose: misija (ne)įmanoma

Inga MALINAUSKAITĖ, Mykolo Romerio universiteto doktorantė

Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje: aktualijos ir tyrimo iššūkiai v

Sergej CHANIUTKO, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas

Kibernetinio saugumo įstatymas Lietuvoje: pirma patirtis

Danguolė MORKŪNIENĖ, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja

Tapatybės įsisąmoninimo link: Baltarusijos atvejis

Hanna SUSHA, Baltarusijos vartotojų apsaugos sąjungos vadovė

Akcijos mokyklose

Atidumo tapatybės vagystėms dienų tikslas – supažindinti vyresniųjų klasių moksleivius (14-18 m.) su tapatybės vagysčių grėsmėmis ir suteikti jiems prevencinių žinių.

Akcijos vykdomos įvairių Lietuvos regionų mokyklose. Akcijos metu pravedama atvira pamoka su interaktyviu žaidimu, dalinamos užrašinės su informacija apie tapatybės vagystes ir patarimais, kaip apsaugoti asmens duomenis ir kur kreiptis susidūrus su tapatybės vagyste. Moksleiviai dalyvauja iš anksto pasiruošę – į renginį ateina su iškirptais iš popieriaus delnais, simbolizuojančiais jų tapatybę. Vykstant renginiui ant popierinių delnų moksleiviai žymisi patarimus, kaip geriau saugoti savo tapatybę. Akcijos pabaigoje kiekvienas moksleivis savo iškirptą delną prikabina specialiai tam skirtoje vietoje.

Įgyvendinant akcijas bendradarbiaujama su policija – už prevenciją atsakingas pareigūnas pakviečiamas moksleiviams papasakoti apie tapatybės vagystes rajone (mieste), kur vyksta renginys.

Akcijos universitetuose ir kolegijose

Prevencinėmis akcijomis aukštosiose mokyklose siekiama supažindinti studentus su tapatybės vagysčių problematika ir prevencija. Akcijos įgyvendinamos įtraukiant vietinių studentų atstovybių atstovus. 
 
Akcijos eiga: susitikime su studentų atstovybės atstovais, pastariesiems pristatoma tapatybės vagysčių problematika, didžiausios grėsmės ir patarimai, kaip apsisaugoti. Studentų atstovybės nariai, kuriems įteikiami projekto marškinėliai, tampa akcijos savanoriais pagalbininkais. Fakulteto koridoriuje įtaisomi mobilūs stendai, prie kurių priėję studentai gali sužinoti daugiau apie tapatybės vagystes ir gauti užrašinę dovanų.  Akcijos atstovai taip pat nueina į kelias iš anksto suderintas paskaitas ir auditorijose studentams pristato aktualiausią informaciją apie tapatybės vagystes bei padalina užrašinių. 

Akcijos prekybos centruose

Prevencinių tapatybės vagysčių akcijų prekybos centruose tikslas – informuoti žmones apie gręsiančius pavojus asmens tapatybės vagystės atveju ir paskatinti geriau saugoti savo asmens duomenis.

Akcijos įgyvendinamos aktyviai bendradarbiaujant su bendruomenės ir kriminalinės policijos pareigūnais visoje Lietuvoje. Prekybos centrų lankytojai pirmiausiai pakviečiami duoti pirštų antspaudus. Paklausus akcijos dalyvio, ką simbolizuoja piršto antspaudas, trumpai pristatoma asmens duomenų sąvoka, perspėjama apie tapatybės vagystės grėsmes ir įvardijami patarimai, kaip geriau saugoti savo asmens duomenis. Galiausiai kiekvienam akcijos dalyviui padovanojamas kalendorius su informacija apie tapatybės vagystes. 

Akcijos draugai: 
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Umergės rajono policijos komisariatas, Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Už akcijos vietas dėkojame:
Prekybos centrams Maxima Utenoje, Ukmergėje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Vilniuje, Alytuje.
PPC Akropolis, Šiauliai
PPC Akropolis Klaipėda
PPC Babilonas, Panevėžys
PC Saulės miestas, Šiauliai
PPC Akropolis, Vilnius