Sąžiningos prekybos tinklas

 
Šiandien Sąžininga prekyba iš tiesų yra tapusi pasauliniu judėjimu. Pasaulyje egzistuoja ne viena Sąžiningos prekybos judėjimo organizacija. Pasaulio sąžiningos prekybos organizacija (WFTO), išduoda FTO sertifikavimo ženklą.
 
  
„Fairtrade International“, kurios sertifikuojamų sąžiningos prekybos produktų Baltijos šalyse daugiausiai, suteikia licenzijas FAIRTRADE ženklui. Daugiau negu 120 pasaulio valstybių gaminami tūkstančiai produktų, pažymėtų FAIRTRADE ženklu, o „Fairtrade“ sertifikavimo sistemai priklauso daugiau negu 1,35 milijono gamintojų ir darbininkų.

1 pav.
 
Didžioji dalis „Fairtrade International“ administruojamos sertifikavimo sistemos gamintojų yra iš Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros pakrantės valstybių, Azijos ir Okeanijos. Tarp jų – tokios valstybės kaip Etiopija, Kenija, Angola, Tunisas, Burkina Faso ir kitos Afrikos šalys, Barbadosas, Haitis, Brazilija, Čilė ir kitos Lotynų Amerikos ir Karibų jūros pakrantės valstybės, Kazachstanas, Nepalas, Malaizija, Armėnija ir kitos Azijos šalys, Fidžis, Tonga, Tuvalu bei kitos Okeanijos šalys (1 pav.).
 
„Fairtrade International“ 2012–2013 m. Metinės ataskaitos duomenis, FAIRTRADE ženklu pažymėtų produktų pardavimai visame pasaulyje siekė 4,8 milijardus eurų. 2012 metais „Fairtrade“ gamintojams taip pat išmokėta 80 milijonų eurų priemokų, skirtų verslo ir bendruomenės plėtrai.
 
Nors „Sąžiningos prekybos“ judėjimas nuo savo veiklos pradžios ir pasiekė įspūdingų rezultatų kovoje su skurdu besivystančiose šalyse, dar lieka daug ką nuveikti. Jaučiamas didelis poreikis naudoti sertifikavimo ženklą ne vien maisto sektoriuje, bet ir rankų darbo gaminiams, aprangai ir kitiems ne maisto produktams ženklinti.
 
Sąžiningos prekybos judėjimo organizacijos
 
Fairtrade International“ (FLO) – tai pasaulinė 25 organizacijų asociacija, koordinuojanti FAIRTRADE ženklinimą tarptautiniu lygmeniu. „Fairtrade International“ nustato tarptautinius FAIRTRADE ženklo suteikimo bendruosius standartus. Papildomi standartai taikomi konkretiems produktams – kavai, arbatai, šviežiems vaisiams, skintoms gėlėms, medvilnės žaliavai, sportiniams kamuoliams arba medienai. Visi „Fairtrade International“ nariai gamina arba populiarina FAIRTRADE ženklu pažymėtus produktus ir yra kartu atsakingi už „Fairtrade International“ priimamus sprendimus. Pusė „Fairtrade International“ Generalinės asamblėjos narių yra gamintojų atstovai.
 
Pasaulio sąžiningos prekybos organizacija (WFTO) – tai pasaulinis sąžiningos prekybos organizacijų ir 383 sąžiningą prekybą užtikrinančių narių tinklas. WFTO veikia 75 pasaulio valstybėse. WFTO yra pagrindinė integruotų tiekimo grandinių stebėsenos institucija. Jos nariai atstovauja „Sąžiningos prekybos“ judėjimą ir stebi jo principų laikymąsi nuo gamybos iki pardavimo. Šis tinklas savo misiją vykdo rengdamas kampanijas, politikos ir palaikymo priemones, rinkodarą, stebėseną, sertifikavimą ir suteikdamas galimybes gamintojams patekti į rinką.
 
Europos sąžiningos prekybos asociacija (EFTA) – tai asociacija, kurią sudaro dešimt „Sąžiningos prekybos“ importuotojų iš devynių Europos valstybių (Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Ispanijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės). EFTA 1987 m. neoficialiai įsteigė kai kurie iš seniausiųjų ir stambiausių „Sąžiningos prekybos“ principų besilaikančių importuotojų. Oficialų statusą ji įgijo 1990 metais, Nyderlanduose. EFTA tikslas – teikti paramą savo narių organizacijoms jų darbe ir skatinti juos vykdyti bendradarbiavimą bei koordinavimą. Ji sudaro lengvesnes galimybes keistis informacija ir sudaryti tinklus; sudaro sąlygas darbo pasidalijimui; nustato koordinavimo ir bendradarbiavimo sritis, sudaro geresnes sąlygas sąžiningai prekybai su tiekėjais.