Sportiniai kamuoliai

Problemos, su kuriomis susiduria darbininkai sportinių kamuolių sektoriuje
Futbolas, tinklinis, krepšinis ir regbis žaidžiami visame pasaulyje, tačiau dauguma žmonių nepagalvoja apie sportinių kamuolių, kurie yra tokie svarbūs šiems žaidimams, kilmę. Dauguma šių kamuolių susiūti rankomis, neretai žmonių, kurie dirba ilgas valandas prastomis sąlygomis. Apie 75 proc. futbolo kamuolių pagaminama Pakistane, daugiausiai vargingame šiaurės regione Sialkot. Futbolo kamuolių gamyboje šiame regione dirba apie 40 000 žmonių. Šiame regione taip pat gaminami ir kiti siūti kamuoliai, įskaitant tinklinio ir regbio kamuolius. Kitos didžiausios gamintojos – Indija, Kinija ir Indonezija. Darbininkai kamuolius siuva ir gamyklų gamybos procese, ir savo namuose, kuriuose jie iš gamintojų gauna susiūti paruoštas kamuolių dalis. 
 
Pajamos mažesnės už minimalų atlyginimą
Sportinių kamuolių siuvėjų pajamos paprastai pagrįstos susiūtais vienetais, o ne valandiniu įkainiu. Bet kuriuo atveju dauguma darbininkų uždirba labai mažai. Tam, kad uždirbtų pakankamai pagrindiniams poreikiams patenkinti, darbininkai dažnai dirba daug viršvalandžių. Daugelis dirba daugiau negu 10 arba 12 valandų, įskaitant savaitgalius. Nepaisant to, jų pajamos daug mažesnės už minimalų atlyginimą. Indijoje vidutinis kamuolius siuvančių žmonių atlyginimas yra 20 rupijų ir siekia tik trečdalį minimalaus šalies darbo užmokesčio, kuris yra 63 rupijų. 
Skurdas verčia tėvus prie nepakankamų pajamų prisidurti savo vaikų darbu. 1996 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) tyrime apskaičiuota, kad vien Sialkot regione visą darbo dieną iki vienuolikos valandų per parą siūdami kamuolius dirbo daugiau negu 7 000 vaikų nuo keturių iki vienuolikos metų amžiaus. Į šį skaičių neįskaityti vaikai, dirbantys dalį dienos arba kituose regionuose.
 
Sąžiningos prekybos nauda darbininkams
„Fairtrade“ sistema suteikia sportinių kamuolių sektoriaus darbininkams ir siuvėjams galimybę pagerinti savo gyvenimą. 
 
• „Fairtrade“ samdomų darbuotojų standartai reikalauja, kad darbininkų atlyginimai būtų bent tokie patys, kaip minimalus nacionalinis darbo užmokestis. Be to, laikantis šių standartų būtina, kad išmokos darbininkams ir jų atlyginimai būtų palaipsniui gerinami.
• „Fairtrade“ standartai reikalauja, kad gamintojai nenaudotų vaikų darbo. 
• Kiekvienam „Fairtrade“ sertifikuotam sportinių kamuolių gamintojui būtina bendra institucija, kurios sudėtyje turi būti vadovybės, gamyklos darbininkų ir siuvėjų atstovai. Bendra institucija konsultuojasi su atstovaujamaisiais ir priima sprendimus dėl geriausio „Fairtrade“ priemokų panaudojimo.