Sveikatos ir mitybiniai teiginiai ant maisto produktų – kas tai?

2004 06 20

Pirkdami maisto prekes dažnai atkreipiame dėmesį į įvairius užrašus ant maisto produktų pakuočių, etiketėse. Šie užrašai kartais turi didelės reikšmės apsisprendžiant pirkti vieną ar kitą prekę. Daugeliui yra žinomi tokie teiginiai kaip – „Be cholesterolio”, „Sumažintas cholesterolio kiekis”, „Praturtintas natūraliais vitaminais ir mineralais”, „Kalcis – vitaminų šaltinis” ir kt. Tai mitybinių teiginių pavyzdžiai. Taigi, mitybiniu teiginiu vadinsime tokį teiginį, kuriuo bus teigiama ar užsimenama, kad maisto produktas turi ypatingų maistinių savybių, suteikiančių energijos (kaloringumo); suteikiančių sumažintą ar padidintą energijos (kaloringumo) kiekį; nesuteikiančių energijos (kaloringumo) ir kt.

Kartais sutinkame ir kitokio pobūdžio užrašų ant maisto produktų pakuočių, jų etiketėse. Tai teiginiai, kuriais teigiama, kad maisto produktas ar jo sudėtinė dalis turi tam tikrų gydomųjų savybių, pvz., kad viena ar kita arbata turi raminantį poveikį, padeda įveikti stresą, išvalo organizmą. Tokie teiginiai teisėje vadinami sveikatos teiginiais. Taigi, sveikatos teiginiu laikysime tokį teiginį, jeigu juo bus teigiama, leidžiama suprasti, kad egzistuoja tam tikras ryšys tarp maisto produkto, jo sudedamosios dalies ir vartotojo sveikatos. 1997 m. JAV atliktas tyrimas parodė, kad vartotojai kur kas dažniau renkasi maisto prekes, ant kurių pakuočių yra sveikatos teiginiai.

Įvairios tarptautinės ir ES institucijos yra priėmusios daug rekomendacinio ir privalomojo pobūdžio dokumentų, susijusių su sveikatos ir mitybiniais teiginiais. Maisto kodeksas, kurio iniciatoriais yra Jungtinės tautos ir Pasaulinė prekybos organizacija nustato tam tikrus tokių teiginių naudojimo reikalavimus, kurie yra daugiau rekomendacinio pobūdžio. Tačiau į neseną Europos Teisingumo teismo sprendimą reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Minėtas teismas labai griežtai pasisakė prieš bet kokį sveikatos teiginių, susijusių su gydomosiomis maisto savybėmis, naudojimą. Kadangi Lietuva jau yra pilnateisė ES narė, Europos Teisingumo teismo sprendimas yra reikšmingas ir jai, kadangi šie teiginiai nebeturėtų būti naudojami. Svarbu paminėti ir tai, kad Europos Parlamente šiuo metu yra svarstomas naujas Reglamentas dėl sveikatos ir mitybos teiginių, kuris nustatys vienodas ir pakankamai griežtas sveikatos ir mitybos teiginių naudojimo taisykles ES.

Gamintojai paprastai sveikatos ir mitybinius teiginius naudoja kaip marketingo priemonę, t.y. siekia, kad produktas būtų labiau perkamas. Iš kitos pusės, neužtenka tik užrašyti ant maisto produkto etiketės ar pakuotės vieno ar kito teiginio, tačiau dar ir būtina turėti tam tikrus įrodymus, kad šie teiginiai yra teisingi jų naudojimo metu. Dažnai atsitinka, kad sveikatos ir mitybiniai teiginiai užrašomi, o įrodymų ieškoma tik tada, kai vartotojai ar konkurentai kreipiasi į atsakingas institucijas.

Naujasis Reglamentas sugriežtins sveikatos ir mitybinių teiginių naudojimą

Aukščiau minėto Reglamento dėl sveikatos ir mitybinių teiginių naudojimo projektas numato, kad tokie teiginiai kaip „padeda nugalėti stresą”, „išvalo organizmą”, „išsaugo jaunystę” yra laikomi perdaug bendrais bei nepatikrinamais ir naudoti nebus leidžiami.

Teiginys „Natūralus mineralų ar vitaminų šaltinis” bus leidžiamas tik tuomet, jeigu maisto produktas turės 15 proc. rekomenduojamos vitaminų ir mineralų paros normos 100 g ar 100 ml produkto. Kitas teiginys „Be riebalų” galės būti užrašomas ant maisto produkto etiketės ar pakuotės tik tada, jeigu maisto produktas turės 0,5 g riebalų 100 g ar 100 ml produkto.

Planuojama jog kai kurie sveikatos teiginiai vis dėlto bus leidžiami, tačiau tik tuo atveju, jeigu bus atlikti tyrimai ir jeigu gamintojai gaus iš ES institucijos, kuri vadinasi Maisto saugos institucija, leidimą naudoti vieną ar kitą sveikatos teiginį.