Švieži vaisiai

Problemos, kylančios šviežių vaisių augintojams
Visame pasaulyje milijonai žmonių (daugiausiai smulkieji ūkininkai besivystančiose valstybėse) pajamas gauna ir prasimaitina iš šviežių vaisių auginimo, perdirbimo ir pardavimo. Šviežių vaisių auginimo plėtra sudaro galimybes kurti darbo vietas, didinti namų ūkių pajamas ir per eksportą gauti pajamų iš užsienio. 
 
Didėjančios gamybos sąnaudos
Pelningas verslas pasiekiamas ne visiems. Daugelyje valstybių vaisių plantacijų darbininkai dirba nesaugiomis darbo sąlygomis pagal trumpalaikes sutartis už nedidelį atlyginimą, turėdami minimalią socialinę apsaugą. Smulkiesiems ūkininkams vis sunkiau padengti savo gamybos sąnaudas ir konkuruoti su stambesnėmis korporacijomis. 
Be to, išsiplėtus pasaulinei prekybai ir neseniai susidūrus su šviežios produkcijos sukeltų ligų protrūkiais, nustatyta daugiau griežtesnių saugos ir kokybės reikalavimų. Dėl to besivystančių valstybių augintojai turi papildomai investuoti, kad atitiktų šiuos reikalavimus. Tai dar labiau padidina jų gamybos sąnaudas. 
 
Sąžiningos prekybos nauda augintojams
„Fairtrade“ sistema ir vaisių plantacijų augintojams, ir smulkiesiems ūkininkams sudaro galimybes gauti kainą, kuria galima padengti vidutines tvarios gamybos sąnaudas. Be to, augintojai gali investuoti „Fairtrade“ priemoką savo verslo, socialinėms ir aplinkos sąlygoms pagerinti. Pavyzdžiui, daugelis augintojų „Fairtrade“ priemokas nusprendžia panaudoti savo gamybai paversti ekologiška. 
Tenkinant rinkos reikalavimus ir atsižvelgiant į tai, kad šio sektoriaus produkcija greitai genda, „Fairtrade International“ pripažino būtinybę parengti atskirus „Fairtrade“ sertifikavimo standartus smulkiųjų ūkininkų organizacijoms ir plantacijoms. 
 
„Fairtrade“ minimalioji kaina ir priemoka
• Augintojų organizacijoms mokama „Fairtrade“ kaina, kuria siekiama padengti vidutines tvarios gamybos sąnaudas. „Fairtrade“ kaina už skirtingus šviežių vaisių produktus kiekviename regione skiriasi ir yra pagrįsta tvarios gamybos kiekviename regione sąnaudomis.
• „Fairtrade“ kaina už ekologiškus šviežius vaisius yra didesnė už įprastinę.
• Augintojų organizacijoms mokamos ne tik „Fairtrade“ kainos, bet ir „Fairtrade“ priemoka.
 
„Fairtrade“ standartai smulkiesiems vaisių augintojams
• Pelnas turi būti vienodai paskirstomas kooperatyvo arba asociacijos nariams.
• Visi augintojų organizacijos nariai turi gauti balsą sprendimų priėmimo procese ir grupės organizavime.
 
„Fairtrade“ standartai šviežių vaisių plantacijoms
• Už priemokos naudojimą atsakinga bendra institucija, kurią sudaro darbininkai ir vadovai.
• Priemoka negali būti naudojama einamosioms veiklos išlaidoms apmokėti. Ji skirta gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti.
• Priverstinis ir 15 metų arba jaunesnių vaikų darbas yra uždraustas. Vyresnių negu 15 metų vaikų darbas neturi trukdyti jų mokymuisi ar kelti grėsmės jų sveikatai.
• Darbininkai turi teisę įsteigti nepriklausomą profesinę sąjungą arba tapti jos nariais.
• Darbo užmokestis turi būti lygus regiono vidurkiui arba taikomam minimaliam darbo užmokesčiui, arba būti didesnis.
• Būtinos sveikatos apsaugos ir saugos priemonės nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti.