Vartojimo ginčų komisijos

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 221 straipsnis numato, jog Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje yra sudaromos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos ginčams atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse, priskirtose minėtai institucijai, nagrinėti. Vartojimo ginčų komisijos yra sudarytos prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskričių skyrių.

Vartojimo ginčų komisijų sudėtis

Vartotojų ginčų komisijas sudaro 3 nariai: komisijos pirmininkas, kuriuo skiriamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, po vieną vartotojų ir verslo asociacijų atstovą, kurie į komisiją yra skiriami ne trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui. Su vartojimo ginčų komisijų sudėtimi galima susipažinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklapyje.

Kada ginčas nagrinėjamas vartojimo ginčų komisijose?

Ginčas vartojimo ginčų komisijose nagrinėjamas, kai:

  • ginčo suma yra ne mažesnė nei 200 eurų;
  • ginčas nagrinėtinas žodinės procedūros tvarka.

Kaip priimami sprendimai vartojimo ginčų komisijose?

Vartojimo ginčų komisijos sprendimas dėl ginčo esmės priimamas balsų dauguma. Priimant sprendimą dėl ginčo esmės, dalyvauja tik vartojimo ginčų komisijos nariai. Komisijos narys, nesutinkantis su sprendimu dėl ginčo esmės, gali pareikšti atskirąją nuomonę. Kai į posėdį neatvyksta vartojimo ginčų komisijos narys (nariai) ir vartojimo ginčų komisijos pirmininkas priima sprendimą nagrinėti ginčą iš esmės, sprendimą dėl ginčo esmės priima ginčą nagrinėjantys vartojimo ginčų komisijos nariai. Jeigu ginčą nagrinėja du vartojimo ginčų komisijos nariai ir jų nuomonės išsiskiria arba ginčą nagrinėja tik vartojimo ginčų komisijos pirmininkas, sprendimą priima vartojimo ginčų komisijos pirmininkas savo nuožiūra.
Vartojimo ginčų komisijos gali priimti vieną iš šių sprendimų:

  • patenkinti vartotojo reikalavimus;
  • iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus;
  • atmesti vartotojo reikalavimus.

Vartojimo ginčų komisijos sprendimas netenkina? 

Vartojimo ginčų komisijų sprendimai yra privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Siekiant įvykdyti vartojimo ginčų komisijų priimtus sprendimus gali būti kreipiamasi ir į antstolius. Jei vartotojas ar verslininkas nesutinka su vartojimo ginčų komisijos sprendimu, jie gali kreiptis į teismą.

Verslininkų pareiga – teikti informaciją

Pardavėjas ar paslaugų teikėjas savo interneto svetainėje, jeigu turi, privalo pateikti informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus: subjekto pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir interneto svetainės adresas. Be to, kai vartotojas kreipiasi į pardavėją ar paslaugos teikėją dėl netinkamos kokybės prekių/paslaugų ir pateikia jam reikalavimą, o pastarasis jo netenkina arba tenkina iš dalies, tai pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme turi būti pateikta ne tik detalus atsakymas, bet ir informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.