Vartotojų skundų dėl maisto saugos ir kokybės bei viešojo maitinimo įmonių paslaugų nagrinėjimas

Vartotojų skundus dėl nesaugių ar nekokybiškų maisto produktų ir netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų nagrinėja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.  

Vartotojai gali kreiptis:

 •    nemokamu telefono numeriu 8 800 404 03 (visą parą);
 •    užpildę anketą internetu;
 •    elektroniniu paštu vvt@vet.lt;
 •    pateikus informaciją raštu adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius.

Kreipdamiesi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą vartotojai turi pateikti žemiau nurodytą informaciją:

 •    vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys;
 •    įmonės, kurioje buvo įsigytas nekokybiškas maisto produktas, pavadinimas ir adresas;
 •    produkto pavadinimas, gamintojas, importuotojas, fasuotojas, pagaminimo data, tinkamumo vartoti terminas, pakuotė ir kiekis;
 •    pranešimo priežastys: kokybė (juslinių rodiklių nuokrypiai), higienos pažeidimai, tinkamumo vartoti terminas, ženklinimo pažeidimai, laikymo sąlygų pažeidimai, sauga, kitos priežastys;
 •    apsinuodijimai: ligos požymiai, ar buvo kreiptasi į gydytojus, nustatyta diagnozė.

Vartotojo pranešimas yra registruojamas Maisto kontrolės informacinėje sistemoje ir automatiškai nusiunčiamas teritorinei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai. Tyrimą nedelsiant atlieka atitinkamos teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto produktų inspektoriai:

 •    tikrinama pranešimo formoje paminėta įmonė;
 •    tikrinama produktų, patiekalų ir kitų reikalavimų atitiktis;
 •    jeigu reikia, atliekami laboratoriniai tyrimai;
 •    nustačius pažeidimų, taikomos sankcijos;
 •    apie tyrimo rezultatus informuojamas vartotojas (jeigu informacija buvo pateikta neanonimiškai).

Skundo tyrimo eigą ir tikrinimo rezultatus centrinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai Maisto informacinėje sistemoje galima patikrinti bet kuriuo metu. Centrinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus specialistai analizuoja ir apibendrina vartotojų skundų ir atliktų patikrinimų duomenis, išvadas bei siūlymus teikia vadovams.

Parengta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informaciją.