Lietuvos vartotojų institutas

Apie

Lietuvos vartotojų institutas – nevyriausybinė ne pelno organizacija, įsteigta 2000 m. gruodžio 11 d. Pagrindinis tikslas – kurti aplinką, kurioje vartotojų pasirinkimai yra sąmoningi, teisės – gerbiamos, o pareigos – vykdomos.

Veikla

Šviečiamoji

Įgyvendina vartotojų švietimo projektus, leidžia edukacinius leidinius bei filmus, kuria inovatyvias audiovizualines priemones, organizuoja konkursas, renginius, akcijas, kampanijas, aktyviai veikia socialiniuose tinkluose.

Mokslo tiriamoji

Vykdo vartotojų ir verslo nuomonės, sociologinius, slaptojo pirkėjo, teisės aktų analizės, žiniasklaidos bei reklamos stebėjimo tyrimus.

Atstovaujamoji

Teikia pasiūlymus teisės aktams. Sukurtas valstybės ir savivaldybių institucijų bei NVO bendradarbiavimo vykdant vartotojų švietimą modelis.

Konsultacinė

Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis vartotojų teisių įgyvendinimo klausimais.

Narystė

Aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, yra organizacijos „Better Finance“, ginančios daugiau kaip 4,5 mln. Europos vartotojų interesus, nariai.

Rekvizitai

Įmonės kodas: 195727584
Ne PVM mokėtojas
Sąskaitos numeris: LT167044060001512428 (AB SEB bankas, banko kodas 70440)
Adresas: Kalvarijų g. 49, 09317 Vilnius
El.paštas: info@vartotojai.lt
www.vartotojai.lt, www.facebook.com/vartotojai

Susisiekite

Kontaktai

Lietuvos vartotojų institutas (toliau – LVI) gerbia Jūsų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir į asmens duomenų apsaugą. Privatumo politika yra skirta informuoti Jus apie asmens duomenų tvarkymą Jums naudojantis LVI valdoma interneto svetaine bei apie interneto svetainėje atliekamą asmens duomenų tvarkymą.