Ne visa prekyba sąžininga!
Sąžiningos prekybos
(angl. „Fair Trade“) sistema
sudaro vartotojams
galimybes tai pakeisti
ir savo kasdieniais
pasirinkimais sumažinti
skurdą pasaulyje.

Ką garantuoja Sąžininga prekyba?

Sąžiningos prekybos sistema užtikrina paramą vargingiausių pasaulio valstybių smulkiųjų gamintojų organizacijoms ir žemės ūkio darbuotojams bei skatina tvarią socialinę, ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugą.

Kas pavaizduota FAIRTRADE ženkle?

FAIRTRADE ženkle pavaizduotas žmogus pakelta ranka. Mėlynas dangus simbolizuoja galimybes, o žalia spalva – augimą. Taip simboliškai išreiškiamas gamintojų optimizmas ir neatsiejamas ryšys tarp kasdienio besivystančių šalių gyventojų ryžto bei vartotojų pasirinkimo visame pasaulyje.