VARTOTOJŲ ŠVIETIMAS

Prekių keitimas ir grąžinimas

Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (85) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.
Ginčai tokiose vartotojų teisių apsaugos srityse kaip nesąžiningos sutarčių sąlygos, nesąžininga komercinė veikla, ne maisto produktų ir paslaugų sritys, nepriskirtos aukščiau išvardintų institucijų kompetencijai. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra įsteigusi regioninius skyrius Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Tauragėje, Šiauliuose, Telšiuose, Alytuje, Marijampolėje ir Utenoje. Nuo 2016 m. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prijungta prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius, tel. (85) 210 5633, el.p. rrt@rrt.lt, www.rrt.lt.
Vartotojų ir teikėjų ginčai dėl elektroninių ryšių paslaugų (dėl sąskaitų, sutarties sąlygų, paslaugų kokybės ir t.t) ir pašto paslaugų (pažeistų, sugadintų, dingusių pašto siuntų, žalos atlyginimo ir t.t).

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, nemokama telefono linija 8 800 50 500, el. p. info@lb.lt, www.lb.lt. 
Vartojimo ginčai dėl finansinių paslaugų.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20 500, el. p. rastine@regula.lt, www.regula.lt; www.energetikosabc.lt. 
Vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčai dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo ir pan.

Valstybinė energetikos inspekcija
Mortos g. 10, 03219 Vilnius tel. (85) 263 6006, el. p. vei@vei.lt, www.vei.lrv.lt. 
Vartotojų ir energetikos įmonių ginčai dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, taip pat vartotojų ir energijos taupymo paslaugų teikėjų ginčai dėl energijos taupymo paslaugų teikimo.

Lietuvos advokatūros advokatų taryba
Tilto g. 17, 01101 Vilnius, tel. (85) 262 4546, el. p. la@advokatura.lt, www.advokatura.lt. 

Vartotojų ir advokatų ginčai dėl teisinių paslaugų.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, tel. (85) 240 4361, nemokamas tel. 8 800 40 403, el. p. vvt@vet.lt, www.vet.lt, www.vmvt.lt
Vartotojų skundai dėl maisto saugos ir kokybės. Teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikia daugelyje Lietuvos miestų ir rajon