Atmintinė sumaniam kiaušinių pirkėjui

Zita Čeponytė, 2013 m. gegužė

Kiaušinių kokybei nustatyti yra labai svarbus vištų auginimo būdas. Europos komisijos reglamentas numato, kad kiaušiniai privalo būti paženklinti atsižvelgiant į vištų auginimo būdą.

Kiaušiniai, priklausomai nuo vištų auginimo būdo, yra žymimi  0, 1, 2,3. Ką reiškia šie skaičiai yra pateikiama žemiau. Lietuvoje didesnė dalis parduodamų kiaušinių  yra ženklinami skaičiumi 3.

Kartais turguje ieškome „kaimiškų kiaušinių”. Tačiau prieš juos perkant reikėtų pasidomėti, kaip buvo laikomos vištos ir kuo jos maitinamos.

 

 

 

Skaičius ant kiaušinioSkaičiaus reikšmė
 3 Narvuose laikomų vištų kiaušiniai.
Kiaušinis paženklintas skaičiumi „3″ reiškia,  kad vištos buvo laikomos narvuose.  ES teisės aktai apibrėžia, kokio dydžio turėtų būti narvai. Vienai vištai privalu skirti ne mažesnį kaip 750 cm² plotą, o narvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 45 cm.
 2 Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai.
Kiaušinis paženklintas skaičiumi „2″ reiškia, kad višta buvo laikoma ne narvelyje, o ant kraiko (paukštynuose, fermose laisvai vaikščiojančios vištos). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis yra 2 užregistruotos įmonės, teikiančios rinkai kiaušinius, paženklintus skaičiumi „2″.
 1 Laisvai laikomų vištų kiaušiniai.
Kiaušinis paženklintas skaičiumi „1″ reiškia, kad dedeklė višta laikoma laisvoje aplinkoje (sodybose auginamos vištos, kurios vaikščioja lauke laisvai).  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, Lietuvoje įmonių, teikiančių rinkai kiaušinius, paženklintus skaičiumi „1″ nėra.
 0Ekologiški kiaušiniai.
Kiaušinis paženklintas skaičiumi „0″ reiškia, kad vištos yra laikomos atvirame lauke, yra maitinamos ekologiškais pašarais. VšĮ Ekoagros yra sertifikavusi keletą ekologinių ūkių Lietuvoje, kurie tiekia rinkai ekologinius kiaušinius. Daugiau informacijos galima surasti Lietuvos vartotojų instituto ekologinių ūkių žemėlapyje.

Naudota literatūra:

1.Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 589/2008  2008 m. birželio 23 d.  kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0006:0023:LT:PDF.S