Gėlės

Problemos, kylančios gėlininkystės ūkių darbininkams

Nyderlanduose užauginama pusė pasaulyje eksportuojamų gėlių, tačiau vis didesnė skintų gėlių dalis užauginama ir eksportuojama tokių valstybių kaip Kenija ir Tanzanija Afrikoje, Kolumbija ir Ekvadoras Pietų Amerikoje. Pastaraisiais metais sąlygos darbininkams tose šalyse stipriai pagerėjo, tačiau įvairių sunkumų išlieka. 
Kenijos žmogaus teisių komisija rado įrodymų, kad darbininkams mokama mažiau negu 1 JAV doleris už dieną dirbant 8–12 valandų pamainomis ir gyvenant perpildytuose būstuose. Darbininkams neretai tenka dirbti su pavojingomis cheminėmis medžiagomis be tinkamos apsaugos priemonių, taip sukeliant apsinuodijimo grėsmę. 
Be to, profesinėms sąjungoms, kurios sudarytų darbininkams galimybę bendrai derėtis dėl geresnių darbo sąlygų, priklauso palyginti nedaug darbininkų. Daugelis gėlininkystės bendrovių aktyviai siekia užkirsti kelią profesinėms sąjungoms steigtis. 2004 metų „Oxfam“ ataskaitoje teigiama, kad 88 proc. Kolumbijos gėlių auginimo bendrovių darbininkų tiki, kad įstoję į profesinę sąjungą jie būtų atleisti iš darbo.
 
Sąžiningos prekybos nauda darbininkams
„Fairtrade“ sistema siekia apsaugoti dirbančiuosius gėlininkystės ūkiuose ir padėti jiems sertifikuojant tuos ūkius, kurie užtikrina saugą ir geras darbo sąlygas savo darbuotojams. Dabar vartotojai gali pirkti „Fairtrade“ gėles būdami įsitikinę, kad jas užauginusių darbininkų teisės yra gerbiamos. 
 
„Fairtrade“ standartai gėlėms
• „Fairtrade“ priemokai valdyti iš darbininkų ir vadovų sudaroma bendra institucija, kurioje darbininkams suteikta veto teisė priimant sprendimus.
• Priemoka turi būti naudojama bendruomenėms vystyti ir darbo sąlygoms gerinti.
• Priverstinis ir jaunesnių negu 15 metų vaikų darbas yra uždraustas. 15 metų amžiaus ir vyresni vaikai negali dirbti darbo, kuris kenkia jų sveikatai arba trukdo mokytis.
• Darbininkai naudojasi susirinkimų laisve ir turi teisę sudaryti kolektyvines sutartis. Jie turi teisę steigti nepriklausomas profesines sąjungas ir būti jų nariais, rinkti savo patarėjus ir kurti savo programas.
• Darbo užmokestis turi būti lygus regiono vidurkiui arba minimaliam darbo užmokesčiui, arba turi būti už jį didesnis.
• Būtinos sveikatos apsaugos ir darbo saugos priemonės nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti. Išsamiomis konkrečiai gėlių auginimui skirtomis saugos taisyklėmis ribojamas agrocheminių medžiagų ir uždraustas neleidžiamų pesticidų naudojimas.