Sąžininga prekyba

Dr. Renata Dagiliūtė, 2011 m. rugpjūtis

Sąžininga prekyba (angl. Fair trade) – tai prekyba, paremta bendradarbiavimu, skaidrumu ir pagarba bei lygybe. Sąžininga prekyba sudaro geresnes sąlygas smulkiems gamintojams ir darbuotojams bei užtikrina jų teises ir teisingą atlygį, ypač besivystančiose šalyse, taip prisidėdama prie darnaus vystymosi.

Įprastinės prekybos atveju galutinį pirkėją produktas pasiekia per visą eilę tarpininkų ir didžiausią dalį už produktą sumokamos galutinės kainos dažniausiai gauna ne gamintojas ar darbininkas, bet platintojai ir pardavėjai. Smulkūs vietiniai gamintojai ar darbininkai dažnai yra nepajėgūs išsiderėti ar kovoti dėl teisingo atlygio ir atitinkamų darbo sąlygų, dažniausiai išnaudojamos ir taip socialiai jautrios grupės – moterys ir vaikai. 

Šiandien Sąžininga Prekyba skaičiuoja jau daugiau nei 60 metų istorijos. Pasaulinė Sąžiningos prekybos organizacija (logotipas 1 pav.) ar jos padaliniai bei kitos su Sąžininga prekyba susiję organizacijos aktyviai remia smulkius gamintojus, jų asociacijas, kelia jų ir visuomenės sąmoningumą siekdamos pokyčių įprastoje tarptautinėje prekyboje.     
 
 
Produktai pažymėti Sąžiningos prekybos ženklu – FAIRTRADE (2 pav.) – užtikrina, kad produktas buvo pagamintas laikantis visų Sąžiningos prekybos principų ir standartų. Pastaruosius galite rasti Tarptautinės Sąžiningos Prekybos Ženklinimo Organizacijos tinklalapyje http://www.fairtrade.net/standards.0.html
 
 

Sąžiningos prekybos principai

Sąžininga prekyba remiasi šiais principais:

  • Galimybės ekonomiškai pažeidžiamiems gamintojams ir skurdo mažinimas. Ekonomiškai jautrių gamintojų ir darbuotojų galimybių ir jų gebėjimų didinimas.
  • Pastovi, skaidri, lygiateisė ir ilgalaikė partnerystė, paremta atskaitomybe bei pagarba tarp gamintojų ir vartotojų.
  • Darnaus vystymosi principus atitinkanti sąžiningo prekiavimo praktika ir sąžiningos prekybos skatinimas.
  • Nediskriminacija, lyčių lygybė ir laisvė jungtis į sąjungas.
  • Užtikrinimas, kad nėra prievartinio darbo ir vaikų išnaudojimo.
  • Saugios ir sveikos darbo sąlygos, atitinkantis įstatymus darbo grafikas.
  • Sąžininga kaina už socialiai teisingą ir aplinkai draugišką darbą.
  • Garantuotas atlygis ir punktualus mokėjimas.
  • Finansinė pagalba, esant poreikiui (išankstiniai mokėjimai derliaus nuėmimui ar premijos bendruomenės projektams ir pan.)
  • Pagarba aplinkai ir aplinkai palankesnių veiklų skatinimas. Siekiama darnaus išteklių naudojamo, skatinamas vietinių išteklių naudojimas, didinant energijos efektyvumą ir remiantis, kur įmanoma, atsinaujinančiais ištekliais. Taip pat siekiama minimizuoti atliekų susidarymą, remtis ekologiška produkcija arba bent jau tokia, kuriai užauginti naudojama mažiau pesticidų ar kitų cheminių medžiagų. Dauguma gamintojų naudoja perdirbtą pakuotę arba tokią, kuri yra biologiškai skaidi. Esant galimybei, stengiamasi pasirinkti kuo palankesnį aplinkai transportavimo būdą (pvz. transportavimą jūromis).

Sąžiningos prekybos nauda

Vienas iš sąžiningos prekybos privalumų yra stabilios kainos, užtikrinančios bent minimaliai darnios gamybos sąnaudas, o tuo pačiu ir stabilų atlygį. Taip pat sąžininga prekyba dalinasi papildomu uždarbiu su gamintojais. T.y., išmoka jiems premijas arba daugiau nei buvo suderėta kaina. Kaip panaudoti šiuos pinigus nusprendžia patys gamintojai. Dažniausiai investuojama į švietimą, sveikatos apsaugą, darbo sąlygų gerinimą, įrengimus ar įrankius, aplinkos apsaugą arba atidedama ateities projektams. Taip pat sąžininga prekyba įtraukia gamintojus į sprendimų, kurie turi įtakos jų ateičiai, priėmimą. Šie gamintojai bendrai yra Sąžiningos prekybos ženklinimo organizacijos savininkai ir valdytojai. Per įvairias tarybas, komitetus bei konsultacijas gamintojai gali paveikti nustatomas kainas, premijas, standartus ir visą Sąžiningos prekybos strategiją. Tokiu būdu smulkūs gamintojai ir darbuotojai yra įgalinami daryti sprendimus. Fermeriai ar kiti smulkūs gamintojai turi remtis demokratijos principais ir skaidriu administravimu tam, kad būtų sertifikuoti kaip Sąžiningos prekybos gamintojai. Darbininkai turi teisę turėti savo atstovus įvairiuose komitetuose, kurie sprendžia, kam panaudoti Sąžiningos prekybos premijas.

Atsižvelgiant į Sąžiningos prekybos principus, laimi ne tik smulkus gamintojas ar darbininkai, bet ir vartotojas, kuris vartodamas Sąžiningos prekybos produktus prisideda ne tik prie ekonomiškai pažeidžiamų gamintojų ir darbuotojų gerovės, bet ir prie aplinkos tausojimo bei socialinio teisingumo.

Sąžiningos prekybos apimtys

Augant vartotojų susidomėjimui, Sąžiningos prekybos ženklu pažymėtos produkcijos pardavimai atskirose produktų grupėse yra gan ženklūs. Per 2008-2009 m. Sąžiningos prekybos produktų pardavimų apimtys išaugo 15% ir 2009 m. siekė maždaug 3.4 milijardų eurų. Sąžiningos prekyba kava sudaro 4% pasaulinių kavos pardavimų, bananai – 1%. Be šių plačiai žinomų produktų, yra dar apie 1000 Sąžiningos prekybos produktų (maistas, gėrimai, tekstilės ir rankų darbo gaminiai, žaidimai, kosmetika ir pan.), kurių galima įsigyti prekybos centruose ar specializuotose parduotuvėse. Sąžiningos prekybos produktai parduodami 70 pasaulio šalių, kai kuriose iš jų Sąžiningos prekybos produktai atskirose kategorijose sudaro net 20-50% rinkos. Šiuo metu yra 827 sertifikuoti Sąžiningos prekybos gamintojai 58 šalyse, kurie atstovauja daugiau nei 1.2 milijoną fermerių ir darbininkų. 2009 m. papildomai bendruomenėms buvo išdalinta apie 52 milijonų eurų bendruomenėms vystytis ir plėtotis. Per fermerių ir darbininkų šeimas ir jų išlaikytinius Sąžiningos prekybos nauda pasiekia apie šešis milijonus žmonių.

Viena didžiausių Sąžiningos prekybos rinkų yra Europa. Čia parduodama 65% Sąžiningos prekybos produkcijos. 80% visų iš 4000 pasaulyje esančių specializuotų Sąžiningos prekybos parduotuvių yra įsikūrę Europoje, pusė jų – Vokietijoje, Italijoje, Olandijoje. Dauguma Sąžiningos prekybos pajamų, gaunamų Europoje yra susijusi su maisto produktų pardavimais. Populiariausias produktas – kava. Tačiau taip pat paklausi yra arbata, kakava, cukrus, vynas, sultys, riešutai, prieskoniai ir kt. Tik šiek tiek mažiau nei 10% pajamų yra gaunama iš įvairių rankų darbo gaminių. Sąžiningos prekybos maisto produktų pardavimai auga labai sparčiai, tačiau rankų darbo populiarumas nėra didelis, nors būtent tokių gamintojų yra daugiausiai. Europos Sąžiningos prekybos asociacijos duomenimis daugiausiai maisto produktų tiekėjų yra iš Lotynų Amerikos ir Afrikos, ne maisto produktų – iš Azijos.


Nuorodos:
1. Pasaulinė Sąžiningos Prekybos Organizacija www.wfto.com
2. Tarptautinė Sąžiningos Prekybos Ženklinimo Organizacija www.fairtrade.net
3. Pasaulinė Sąžiningos Prekybos Organizacija, Europos skyrius www.wfto-europe.org
4. Europos Sąžiningos Prekybos Asociacija http://www.european-fair-trade-association.org/efta/index.php