Sąžiningos prekybos poveikis: ką mes iš tikrųjų perkame?

2016 01 29

Rachelė Mhabuka, arbatos plantacijų darbininkė Kibenoje (Tanzanija), apibūdina, kaip jos vaikai dabar gali lankyti mokyklą, nes Lihogosa pradinė mokykla buvo pastatytas iš Sąžiningos prekybos priemokos lėšų. Maždaug 170 vaikų mokosi mokykloje. Kol nebuvo mokyklos, vaikai į pamokas turėjo eiti 10 km.

Naardi kaime, Indija, ekologiškai ūkininkaujančiųjų kooperatyvas „Sunstar” pasinaudojo priemokomis ir įrengė kompiuterinę klasę Naardi ir kaimyninių kaimų mergaitėms. Vakare mergaitėms yra neleidžiama vaikščioti vienoms. Artimiausias kompiuterių klasė buvo už 7 km – neprieinama ir tiesiogine prasme, ir per brangi mergaitėms. Dabar Sąžiningos prekybos priemokos naudojamos ir mokytojo atlyginimui.

Dominikos Respublikoje Sąžiningos prekybos priemoka buvo panaudota išduoti pasus ir vizas darbuotojams iš Haičio ir suteikti jiems teisinį statusą Dominikos Respublikoje.

Britų Priešvėjinėse salose, Vakarų Indijoje, Sąžiningos prekybos kooperatyvas renovavo gatvių apšvietimą, nupirko invalido vežimėlius pagyvenusiems ir organizavo mokymus dėl darbuotojų sveikatos ir saugos prekybos centruose.

Kas sieja mokyklas Tanzanijoje, gatvių apšvietimą Vakarų Indijos salyne ir Sąžiningos prekybos sistemą?

„Fairtrade” sertifikatas išduodamas produktams, už kuriuos augintojai ir perdirbėjai gavo garbingą atlyginimą, leidžiantį jiems užsitikrinti pragyvenimo lygį sau ir savo bendruomenei. Tai pasiekiama remiantis dviem svarbiais principais: ūkininkams ir darbininkams yra garantuojama pastovi minimali kaina už jų produkciją ir papildoma priemoka, skirta socialinei plėtrai ir bendruomenės ateities planavimui. Mes tai vadiname „Sąžiningos prekybos priemoka”. Šie pinigai uždirbami papildomai, šalia nustatytų kainų. Pagal vietinius poreikius pinigai yra skiriami arba remti darbuotojus, arba investuoti į geresnes ekonomines ir aplinkosaugos sąlygas bei bendruomenių gyvenimo kokybę.

Tai, kas sudaro galimybę Rachelės vaikams eiti į mokyklą, o mergaitėms Naardi kaime įgyti kompiuterinių įgūdžių, yra Sąžiningos prekybos priemoka. Su ja mes ne tik kompensuojame gamybos išlaidas, bet taip pat prisidedame prie bendruomenės plėtros.

Kaip apskaičiuojama Sąžiningos prekybos premija?

Pirma, minimali Sąžiningos prekybos kaina, kuri apima visas tvarios gamybos išlaidas, yra fiksuota. Išlaidų struktūra yra stebima ir aptariama su gamintojais ir ekspertai. Be gamybos sąnaudų papildomai nustatoma ir Sąžiningos prekybos priemoka. Priemokos dydis yra nustatomas pagal organizacijos Fair Trade International standartus panašiai kaip ir minimali kaina.

Sprendimai dėl Sąžiningos prekybos priemokos naudojimo yra priimami demokratiškai kooperatyvuose arba paskirtame plantacijos darbuotojų komitete. Jie nusprendžia, kas yra svarbiausia jiems: ar tai būtų sveikatos priežiūra, vaikų ugdymas, ar mokyklos ir ligoninės statyba, ar verslo plėtra, ar mažomis arba nulinėmis palūkanomis paskolos, ar vandens valymo įrenginių statyba, ar keliai ir tiltai bendruomenės labui. Sąžiningos prekybos kooperatyvai turi įrodyti, kad priemoka panaudojama numatytiems tikslams, o tarptautinė sertifikavimo organizacija FLO-CERT, kuri prižiūri atitikimą Sąžiningos prekybos standartams, turi stebėti ir premijos panaudojimą.

Tai yra principas, kuris leidžia mums būti tikriems, kad Sąžiningos prekybos produktų augintojai, gamintojai ir perdirbėjai gavo garbingą atlyginimą už savo darbą ir pajamas, leidžiančias – jų pačių darbo dėka užsitikrinti orų savo ir savo bendruomenės pragyvenimo lygį.

Sąžiningos prekybos fondo 2012-2013 m. duomenis, išdalinta apie 95 mln. eurų Sąžiningos prekybos priemokų bendruomenėms. Apskaičiuota, kad 6 milijonai žmonių: ūkininkai, gamintojai, darbuotojai su šeimomis daugiau nei 70 šalių yra Sąžiningos prekybos sistemos naudos gavėjai.

Milijonų žmonių gyvybės priklauso nuo mūsų arbatos, kavos ar cukraus pasirinkimo

Atsakingiems vartotojams „Fairtrade „sukuria galimybę įsigyti produktus, kurie buvo pagaminti pagal jų vertybes. Taigi, tampa įmanoma prisidėti prie kovos su nelygybe ir skurdu, tuo pačiu gaunant aukštos kokybės produktus mainais. Be to, laimi ir gamtinė aplinka  – dėl mažesnio pesticidų (labiausiai toksiški yra iš vis uždrausti), herbicidų bei įvairių cheminių priedų naudojimo sertifikuotų produktų gamybai. Dažnai vyrauja ekologinis ūkininkavimas.

Pirkdami, be to, kad gauname produktą, taip pat tampame žaliavų, poveikio aplinkai ir darbo sąlygų, kuriant produktą, savininkais. Taigi, mums turėtų rūpėti, iš ko susideda kaina – ar gamintojai kompensuoja tik tiesiogines gamybos išlaidas (įprasta prekyba), ar gamintojai garantuoja aplinkai draugišką gamybą, socialinį teisingumą ir lyčių lygybę. Taigi, milijonų gerovė ir gyvenimo kokybė priklauso nuo kiekvieno pirkimo sprendimo, nes geros prekės ir sąžininga kaina veikia ne tik daugiau kaip 6 mln., dalyvaujančių gamyboje, bet ir vartotojus, kurie perka „Fairtrade“ produktus.

Visada brangiau – tai mitas

Vienas iš mitų apie „Fairtrade“ yra tai, kad Sąžiningos prekybos produktai brangesni. Tačiau taip nėra – paprastai „Fairtrade“ produktai yra nebrangesni nei reguliariai parduodami tos pačios kokybės produktai.

Jei renkamės pigiausią arbatą ar cukrų, tada „Fairtrade” sertifikuotas produktas yra brangesnis. Jei ieškoma kokybės, tada Sąžiningos prekybos produktai yra tikrai labai konkurencingi ir tai, kad yra skaidri kainodara ir žinoma, kaip produktas buvo pagamintas, išskiria juos iš nesertifikuotų produktų.

Žinoma, yra skeptikų, abejojančių, ar nauda pasiekia gamintojus ir darbuotojus, ir ar sprendimai, kaip panaudoti kainos priemokas, yra visada geri. Štai kodėl svarbu pasitikėjimas – dabartinės Sąžiningos prekybos politika nediktuoja, kad turi būti panaudota priemoka, išskyrus piktnaudžiavimo ir pinigų švaistymo draudimą. Pasitikima ūkininkais ir darbininkais, nes jie geriausiai žino, ko reikia jų bendruomenėms ir koks būtų geriausias šių pinigų panaudojimas. Šis požiūris turėtų būti laikomas kaip esminis bendruomenių „iš apačios į viršų“ įgalinimas. Nėra abejonių, priemokos skyrimo ir įgyvendinimo komitetai bei kiti sprendimų priėmimo procesai visada gali būti patobulinti ir efektyvesni. Sąžiningos prekybos bendruomenėms yra teikiama atitinkama parama ir mokymai. Tačiau priemokos priklauso ūkininkams ir darbininkams, kurie užsidirbo ją, ir sprendimai turi būti priimami, remiantis jų strategijomis ar poreikių įvertinimu, o ne pagal tarptautinės Sąžiningos prekybos sistemos matymą.

Išmintingo vartojimo sprendimai veda prie geresnės ateities

Kartu su “Fairtrade“ produktais mes perkame geresnę ateitį, nes Sąžiningos prekybos produktai tiesiogiai prisideda prie ekonomikos ir visuomenių besivystančiose šalyse vystymosi. Ilgalaikėje perspektyvoje tai veda į pasaulinį stabilumą ir vystymąsi. Per 2015 m., Europos metus Vystomam Bendradarbiavimui, buvo aptarta daug priemonių skurdo sumažinimui. Priemokos yra strateginis požiūris, kurį išsiskiria sprendimų priėmėjai: nei vartotojas, perkant „Fairtrade“ sertifikuotus produktus, nei gamintojas, kuris tinkamai panaudoja savo uždirbtas pajamas, neturi laukti valstybinių ar tarptautinių subsidijų ir paramos.

Taigi, perkant būtų protinga apsvarstyti savo pasirinkimus ir teikti pirmenybę produktams, kurie buvo gaminami Jūsų šalyje arba kuo arčiau. Tačiau produktų, kurie neauginami ir negaminami vietinėje ekonomikoje, o yra importuojami iš toli, atveju, produktų, išaugintų sąžiningai ir etiškai („Fairtrade produktų), pasirinkimas būtų pagrįstas.

Fairtrade International organizacijos faktai:

–          2013 m. „Fairtrade“ produktų pardavimai sudarė 5,5 mln. eurų ir „Fairtrade“ sertifikuotų produktų kiekis 2012-2013 m. išaugo 15%. 95 milijonų eurų iš šios sumos buvo išdalinta kaip priemokos Sąžiningos prekybos sistemos bendruomenėms.

–          Maždaug 1,5 milijono ūkininkų ir darbininkų iš 74 šalių Afrikoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje gavo naudos iš Sąžiningos prekybos sistemos. Įskaitant ir šeimas, ir bendruomenes – iš viso apie 6 milijonai žmonių.

–          Visame pasaulyje yra 1210 sertifikuotų Sąžiningos prekybos gamintojų organizacijų.

Šaltinis: http://www.fairtrade.net/about-fairtrade/faqs.html

Daugiau informacijos: https://www.vartotojai.lt/fairtrade