Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Ženklinimas

CE ženklas (straipsnis iš knygos "Europos link.Vartotojo vadovas")

1985 m. ES buvo pradėtos priiminėti taip vadinamos "naujo požiūrio" direktyvos. Šių direktyvų esmė - nustatyti esminius reikalavimus saugos, sveikatos bei aplinkosaugos srityse atskiroms produktų grupėms. Minėtieji esminiai reikalavimai yra sukonkretinami standartų, kurie, dar vadinami darniaisiais standartais pagalba. >>>

Atkreipkime dėmesį į prekės etiketėse esančią informaciją

Dažnai neskaitome informacijos, kuri yra pateikiama ant etiketės, pakuotės ar informaciniame lapelyje. Tačiau ši informacija yra labai svarbi renkantis prekę. Etiketėje paprastai pateikiama informacija, kurioje nurodoma prekės sudėtis, jos savybės, kartais - paskirtis, t. y. kokiam tikslui prekę galima naudoti, prekės tinkamumo vartoti terminai. Toks informacijos pateikimas apie prekę dar kitaip vadinamas ženklinimu. Ženklinimo sąvoka apima tiek prekės savybių, tiek sudėties, tinkamumo vartoti, prekės apibūdinimo, kainų nurodymo sąvokas bei kitos informacijos vartotojui suteikimą. >>>

Atkreipkime dėmesį į cheminių medžiagų ženklinimą

Vartotojas dažnai buityje susiduria su įvairiomis cheminėmis medžiagomis arba jų preparatais (dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišiniai ar tirpalai). Prie cheminių medžiagų ir preparatų paprastai yra priskiriami tokie gaminiai kaip plovikliai, lakai, dažai, klijai, skalbiamieji milteliai ir daugelis kitų gaminių. Teisės aktai nustato griežtus reikalavimus minėtų medžiagų ir preparatų tiekimui rinką, o taip pat jų ženklinimui, kad vartotojas galėtų išvengti pavojaus savo sveikatai ir gyvybei. >>>

CE ženklas

Nemažai ne maisto gaminių (šaldytuvai, skalbimo mašinos, indaplovės, žoliapjovės, asmens apsaugos priemonės, žaislai vaikams ir kt.) parduodami Lietuvos rinkoje turi būti pažymėti CE ženklu. Europos komisijos atliktų tyrimų duomenys rodo, kad vartotojai į klausimą, ką reiškia gaminys pažymėtas CE ženklu, dažniausiai atsako, kad jis yra pagamintas Europos Sąjungoje. Tačiau tai yra netiesa. >>>

1

Aplinkosauginiai ženklai

Vartotojai įsigydami prekes teikia pirmenybę gaminiams, kurie yra ekologiški ir nekenkia ne tik sveikatai, bet ir aplinkai. Tokie gaminiai paprastai būna paženklinti specialiais aplinkosauginiais ženklais. >>>

2