Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Bendroji produktų sauga

Gaminių ir paslaugų saugai dėmesys didėja

Produktų saugai Europos Sąjunga teikia prioritetinį vaidmenį. Bene didžiausias ES dėmesys yra skiriamas gaminių saugai. Paslaugų sauga ES lygmeniu yra mažai reglamentuota. Teigiama, kad paslaugų sauga paprastai yra užtikrinama per gaminių saugą, nustatant jiems saugos reikalavimus ir atsakomybę už pavojingų gaminių teikimą į rinką >>>

Vis daugiau dėmesio skiriama gaminių ir paslaugų saugai

Paslaugų sauga ES lygmeniu yra mažai reglamentuota. Teigiama, kad paslaugų sauga paprastai yra užtikrinama per gaminių saugą, nustatant jiems saugos reikalavimus ir atsakomybę už pavojingų gaminių teikimą į rinką. Kai kurių mokslininkų nuomone, ES paslaugų saugos nelaiko prioritetine sritimi, kadangi paslaugoms yra būdingas mažesnis judėjimas, negu gaminiams (pvz., sunku įsivaizduoti, kad vartotojai masiškai vyktų į kitas šalis remontuoti automobilių ar kirpti plaukų), taip pat turi reikšmės ir negatyvus nevyriausybinių organizacijų požiūris į galimybes užtikrinti paslaugų saugos kontrolę. >>>

Nesaugiems gaminiams – rinkos ribojimo priemonės

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba turi teisę taikyti rinkos ribojimo priemones, jeigu gamintojas, platintojas teikia į rinką nesaugius gaminius, netinkamai pateikia informaciją vartotojui ar pažeidžia kitas teisės aktuose nustatytas pareigas. >>>

Informacija apie nesaugius gaminius – į RAPEX duomenų bazę

RAPEX (greito apsikeitimo informacija sistema) Europos Sąjungoje įsteigta 1984 metais. Jos tikslas - keistis informacija apie ES valstybių rinkoje esančius nesaugius gaminius. RAPEX informacinė sistema buvo įteisinta 1992 m. Direktyvoje dėl bendros gaminių saugos. Šios direktyvos priede išdėstyta detali minėtos sistemos veikimo procedūra. Atkreipsime dėmesį, kad RAPEX informacinėje sistemoje nėra keičiamasi informacija apie nesaugias paslaugas. >>>

Sauga – vienas iš vartotojų apsaugos prioritetų

Europos Sąjungoje ypatingai daug dėmesio yra skiriama gaminių ir paslaugų saugai. Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos, kurios galioja Europos Sąjungoje yra perkeltos ir į Lietuvos teisę. Lietuvoje nėra daug pažeidimų ar vartotojų skundų dėl saugos, jie sudaro palyginti nedidelę kitų pažeidimų ir skundų dalį. Tačiau nesuklysime pasakydami, kad pasitaiko nesaugių tiek ne maisto, tiek maisto gaminių (paslaugų). >>>