Bendradarbiavimo stiprinimas šviečiant vartotojus apie tausojantį vartojimą
Bendradarbiavimo stiprinimas šviečiant vartotojus apie tausojantį vartojimą

Projekto partneriai

Pareiškėjas: Lietuvos vartotojų institutas
 
Lietuvos vartotojų institutas - nevyriausybinė organizacija įsteigta 2000 m.
Pagrindinės veiklos kryptys:
-vartotojų atstovavimas;
-vartotojų švietimas;
-vartotojų tyrimai.

Projektai, susiję su tausojančiu vartojimu:

1.Informacija apie maistą - vartotojams. Projektas buvo įgyvendinamas 2005 m. Jo įgyvendinimo metu buvo parengta 13 radijo laidų apie produktų saugą, išleistas leidinys "Maisto produktai: sauga ir kokybė, I dalis", organizuoti 3 seminarai vartotojams.
2."Vartotojų teisė į informaciją: vartotojų švietimas apie produktų saugą ir kokybę". Projektas buvo įgyvendintas 2005-2006 m.  Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta knyga "Maisto produktai: sauga ir kokybė, II dalis".
3."Ekologinis vartotojų švietimas: informacijos ir komunikacijos tobulinimas". Projektas buvo vykdomas 2005-2006 m.  Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas ekologiškų produktų maarketingo tyrimas, suorganizuota apvalaus stalo diskusija, vartotojų informavimo kampanija viename iš didžiausių prekybos centrų.
4."Visuomenės švietimas apie GMO". Projektas buvo įgyvendintas 2007-2008 m. Buvo atliktas reprezentatyvus sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas, parengta brošiūra suaugusiems, komiksas vaikams, animacinis filmukas moksleiviams, suorganizuotos 5 radijo laidos, 11 seminarų įvairioms tikslinėms grupėms.
5."Europos dienoraštis. 2006/2007"; "Europos dienoraštis 2007/2008"; "Europos dienoraštis 2008/2009", "Europos dienoraštis 2009/2010". "Europos dienoraštis 2010/2011". Tai tęstinis projektas moksleiviams, vykdomas kartu su Europos kartos fondu.


Lietuvos vartotojų institutas
S. Konarskio str. 49,
01323 Vilnius LITHUANIA
Tel./ fax: (+370) 5-2310711
E-mail: info@vartotojai.lt

___________________________________________________________________________________

Partneris: Švedijos gamtos konservavimo draugijos (SSNC) Jämtland / Härjedalen skyrius 

Švedijos gamtos konservavimo draugijos (SSNC) Jämtland / Härjedalen skyrius yra nevyriausybinė aplinkosauginė organizacija. Švedijos gamtos konservavimo draugija įsteigta 1909 m. ir turi virš  180 000 narių. Organizacija vykdo aktyvią veiklą šviečiant vartotojus, o taip pat aplinkosauginio lobizmo srityje.

Projektai, susiję su tausojančiu vartojimu:

1."Žaliasis vartojimas ir ekoženklinimas". Projektas tęsiamas nuo 1988 m. ir yra susijęs su vartotojų informavimu apie tausojantį vartojimą ir tausojančio vartojimo pavyzdžius.
2."Maistas, klimatas ir vystomasis bendradarbiavimas" . Tai tyrimas, kuris atskleidžia pagrindines paskutinių metų klimato kaitos tendencijas, ekosistemų būklę, galimybes pamaitinti augantį gyventojų skaičių.
3."Kuro ateitis?" Tai studija, kuri nagrinėja biokuro klausimus.
4. Kiti projektai (tarptautinis seminaras "Vandens klausimų reikšmė Tūkstantmečio tikslų kontekste",  "T-marškinėliai su tamsia praeitimi' ir kt.).

Švedijos gamtos konservavimo draugija (SSNC)
SSNC Nacionalinis biuras
Box 4625, Asogatan 115, 2 tr
116 91 Stockholm
SWEDEN
Tel: (+46) 8-702 65 00
Fax: (+46) 8-702 08 55
E-mail: info@naturskyddsforeningen.se
Svetainė: http://www.naturskyddsforeningen.se/

___________________________________________________________________________________

Partneris: Baltarusijos vartotojų apsaugos sąjunga 

Baltarusijos vartotojų apsaugos sąjunga yra  nevyriausybinė organizacija, įkurta 1996 m. Šios organizacijos veikla  yra susijusi su vartotojų atstovavimu bei vartotojų švietimu. Vartotojų švietimas yra vykdomas šiomis kryptimis: namų ūkio paslaugos, maisto ir ne maisto produktai bei paslaugos ir pan. Baltarusijos vartotojų apsaugos sąjunga yra pasaulinės vartotojų organizcijos Consumers International (www.consumersinternational.org)   narys - korespondentas.

Projektai, susiję su tausojančiu vartojimu:

1.Moksleivių konkursai vartotojų apsaugos tematika. Per paskutiniuosius metus buvo surengta keletas konkursų vartotojų apsaugos klausimais moksleiviams, kurie juose aktyviai dalyvavo.
2.Knyga "Vartotojų žinių pagrindai", 2009. Tai mokymo priemonė, skirta bendrojo lavinimo mokyklų 8-9 klasių moksleiviams. Knygoje remiantis Baltarusijos Respublikos teisės aktais yra pateikiama informacija apie pagrindines vartotojų teises ir pareigas.
3.Fakultatyvinių užsiėmimų programa "Vartotojų žinių pagrindai produktų saugos, mitybos,  prekių ir paslaugų kokybės klausimais".

Baltarusijos vartotojų apsaugos sąjunga
J.Kolaso g. 73, Minskas  220113
BALTARUSIJA
Tel./fax: 8 - 017 - 262-96-08
E-mail: potrebitel@nsys.by
Svetainė: http://potrebitel.nsys.by