Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas Nr. 2

Gautos paraiškos

Paraiškos Nr.

Organizacija

Projekto pavadinimas

Skirtas finansavimas (TAIP/NE)

LT-2019-07

Taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“

Antropologijos dirbtuvės: Maistas ne(be)maistas

TAIP

LT-2019-08

UAB Turn Sustainable

Socialinis gastronomijos iššūkis

NE

LT-2019-09

VšĮ „Žiedinė ekonomika“

Tvarus maisto vartojimas

NE

LT-2019-10

Maisto bankas

Vilniečiai, į kovą su maisto švaistymu!

NE

LT-2019-11

Nacionalinė Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo Organizacijų Platforma

Food Agents

NE

LT-2019-12

VšĮ „Jaunimo parkas“

Kas per daug, tas nesveika

NE

 

Kvietimo Nr. 2 informacija (pasibaigęs)

Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas subdotacijoms. Subdotacijų tikslas - didinti vartotojų informuotumą apie maisto švaistymą namų ūkiuose bei jo prevenciją.

Atsižvelgiant į šio kvietimo tikslą tinkamomis finansuoti bus laikomos šios veiklos: 

• Vieši renginiai;
• Viešos diskusijos;
• Švietimo veikla (mokyklose, universitetuose ir kitur);
• Socialinės rinkodaros/sklaidos akcijos;
• Gatvės akcijos;
• Seminarai;
• Kūrybinė ir kultūrinė veikla;
• Jaunimo veikla, susijusi su maisto atliekų prevencija.
Pastaba: šis veiklų sąrašas nėra baigtinis.

Terminas paraiškoms pateikti - iki  2019 m. rugsėjo 26 d.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentus galite atsisiųsti čia:

Kvietimas teikti paraiškas
1 priedas - Paraiškos forma
2 priedas - Biudžetas
3 priedas - Vykdytų projektų sąrašas