lt en ru

 
   

Diskusija pabėgėliams aktualiais klausimais

2009 12 09

Diskusija pabėgėliams aktualiais klausimais

Gruodžio 8 d. prieglobstį Lietuvoje gavę užsieniečiai buvo supažindinti su Lietuvos vartotojų instituto atliktais tyrimais, susijusiais su pabėgėlių integracija į mūsų visuomenę.

Lietuvos vartotojų institutas 2009 m. atliko tris tyrimus - pabėgėlių įvaizdžio spaudoje, visuomenės nuomonės bei pabėgėlių nuomonės, kuriuose analizuojami įvairūs aspektai: kokius įvaizdžius formuoja žiniasklaida apie pabėgėlius Lietuvoje, koks Lietuvos gyventojų požiūris į pabėgėlius ir kokie pačių prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių lūkesčiai, poreikiai, informuotumo lygis bei trukdžiai, siekiant sėkmingai adaptuotis Lietuvos visuomenėje.
 

Tyrimų pristatymo metu pabėgėliai kėlė įvairius socialinės integracijos problemas liečiančius klausimus, įskaitant kas galėtų padėti formuoti teigiamą pabėgėlių įvaizdį visuomenėje bei spaudoje? Lietuvos vartotojų instituto prezidentė dr. Zita Čeponytė vykusioje diskusijoje pabrėžė, kad „ teigiamo šios socialinės grupės įvaizdžio formavimui didelę įtaką turi pačių pabėgėlių atvirumas visuomenei, tiesioginiai kontaktai bei objektyvios informacijos pateikimas. Teigiama visuomenės nuomonė galėtų įtakoti ir palankesnius pabėgėlių socialinei integracijai politinius sprendimus".


Tyrimų rezultatai bus pristatyti plačiajai visuomenei spaudos konferencijoje, kuri vyks š.m. gruodžio 15 d.

Tyrimai yra projekto „Pažinkime vieni kitus" dalis, kurio pagrindinis tikslas - skatinti palankią prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracijai aplinką, paremtą tolerantiška visuomenės nuomone. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriu Lietuvos žurnalistų sąjunga. Projektą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas yra vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programą.

Atgal 0