Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

2012-12-14

Програма на семинар
„Защита на потребителите при трансгранични спорове.”
гр. Русе, ул. Фердинанд 3

14.12.2012г.

08:00 – 08.30  

Регистрация на участниците

08.30 – 09.00

Представяне на проект „Повишаване на осведомеността относно достъпа до правоъсъдие”

Богомил Николов – изпълнителен директор на Българска национална асоциация Активни потребители

09.00 – 09.15

Представяне на образователни филми относно решаването на трансгранични потребителски спорове

09.15 – 09.45

Прожекция на образователни филми относно решаване на трансгранични потребителски спорове и дискусия

09.45 – 10.30

Защита на потребителските права в ЕС.
Процедур
aза Европейска заповед за плащане:как могат потребителите да я използват?

адв. Виолета Манолова, БНААП

10.30 – 10.45

Дискусия

10.45 – 11.00

Кафе пауза

11.00 – 11.30

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

адв. Виолета Манолова, БНААП

11.30 – 11.45

Дискусия

11.45 -12.30 

Успешно решени случаи от практиката- казуси.

Игнат Арсенов, Европейски потребителски център

12.30 -12.45 

Дискусия

12.45 – 13.00

Кафе пауза

13.00 – 14.00

Практически задачи: разрешаване на различни казуси, свързани с трансгранични спорове

14.00 – 14.15

Закриване на семинара