Geroji praktika

Projekto pavadinimas: “Tapatybės vagysčių prevencija: institucinių gebėjimų stiprinimas neformaliajame ugdyme”

Trukmė: 2014 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2015 m. kovo mėn. 31 d.

Tikslas – stiprinti Danijos, Lietuvos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų gebėjimus vykdant tapatybės vagysčių prevenciją, teikiant pagalbą aukoms, stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą ir kartu kuriant neformalaus ugdymo įrankius.

Projekto santrauka:

Pastaruosius keletą metų visoje Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse padaugėjo tapatybės vagysčių. Ypač tapatybės vagysčių daugėjo Danijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. Tapatybės vagystės dažnai tampa organizuoto nusikaltstamumo objektu. Tyrimai rodo, jog 66% žmonių Lietuvoje, 62% Baltarusijoje ir  39% Danijoje yra susirūpinę savo asmens duomenų saugumu.

Nevyriausybinės organizacijos yra įgiję nemažą visuomenės narių pasitikėjimą, tačiau joms vis dar trūksta institucinių gebėjimų perteikti informaciją tapatybės vagysčių tema visuomenei, taip pat trūksta bendradarbiavimo ir pasikeitimo patirtimi tarp NVO skirtingose šalyse asmens duomenų apsaugos tema.

Šiuo projektu siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų NVO stiprinant jų institucinius gebėjimus asmens duomenų apsaugos ir tapatybės vagysčių prevencijos srityse. Projekto metu bus dalinamasi patirtimi: organizuojami pažintiniai vizitai, tarptautinė konferencija, bendradarbiavimo pagrindu kuriamos inovatyvios edukacinės priemonės (komiksai, informacinis pagalbos centras, testas ir kt), infomacinės kampanijos informuojančios visuomenės narius apie tapatybės vagysčių pavojus, prevenciją ir pagalbą aukoms.

Projektas sustiprins NVO Lietuvoje, Danijoje ir Baltarusijoje institucinius gebėjimus tapatybės vagysčių srityje, sukurs ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius, padės greičiau apsikeisti vertinga tarptautine patirtimi, padidinti visuomenės sąmoningumą asmens duomenų apsaugos ir tapatybės vagysčių prevencijos srityse. Projektas tokiu būdu prisidės prie ekonominės ir socialinės visuomenės projekto šalyse partnerėse gerovės kūrimo.

Veiklos:

  • Pažintinis vizitas
  • Prezentacija mokytojams
  • Užrašinės studentams
  • Plakatų konkursas ir tarptautinė apdovanojimų ceremonija
  • Komiksai (anglų, rusų kalba)
  • Atidos tapatybės vagystėms dienos mokyklose
  • Testas
  • Informacinis centras
  • Kalendoriai
  • Projekto puslapis

Projekto partneriai:

Leidiniai

Prezentacija mokytojams. Būdas istorijų pagalba šviesti moksleivius tapatybės vagysčių tema. Prezentaciją sudaro 50 mokytojams skirtų skaidrių Išplatinti CD su skaidrėmis:  Lietuva – 600 CD, Baltarusija – 100 CD.

Užrašinės moksleiviams su informacija apie tapatybės vagysčių prevenciją, saugius elektroninius pavedimus, asmens duomenų tvarkymą socialiniuose tinkluose, saugų elektroninio pašto naudojimą, elektroninėje erdvėje naudojamus slaptažodžius. Išplatinta sąsiuvinių: Lietuvoje –  10 000, Baltarusijoje – 100.

Kalendorius, kuriame pateikiama nuoroda į projekto svetainę, kurioje skaitytojai ras išsamią informaciją, kaip atpažinti asmens tapatybės vagystes kasdieniniame gyvenime ir elektroninėje erdvėje; kaip jų išventi ir į ką kreiptis vienu ar kitu konkrečios tapatybės vagystės atveju.