Tyrimai

Visuomenės nuomonės tyrimas apie ekologiškus produktus (2006)

Lietuvos vartotojų institutas 2006 m. gruodžio 1 – 4 dieną atliko vartotojų nuomonės dėl produktų ženklinimo tyrimą. Buvo apklausta 1009 respondentų, apklausa vyko 19 Lietuvos miestų ir 56 kaimuose.  Daugiau nei 90 proc. respondentų žino, kas yra ekologiški produktai ir ekologinė gamyba. 61,3 proc. vartotojų, paklausti, ar jie perka ekologiškus produktus, atsakė teigiamai. Perkantys ekologiškus …

Visuomenės nuomonės tyrimas apie ekologiškus produktus (2006) Skaityti daugiau »

Valstybinėms institucijoms pateiktų skundų dėl turizmo paslaugų kokybės analitinė apžvalga (2006)

Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti turizmo paslaugų kokybės esamą būklę, identifikuoti pagrindines problemas ir jų galimus sprendimus turizmo paslaugų srityje. Atliekant vartotojų skundų dėl turizmo paslaugų kokybės tyrimą buvo ištirti: 2004 metų, 2005 metų ir 2006 metų 6 mėnesių (sausis – birželis), Valstybinio turizmo departamento, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos, …

Valstybinėms institucijoms pateiktų skundų dėl turizmo paslaugų kokybės analitinė apžvalga (2006) Skaityti daugiau »

TV reklama apie prekes bei paslaugas ir vaikai: praktinis tyrimas (2006)

Tyrimu TV reklama ir vaikai buvo siekiama ištirti maisto, ne maisto prekių bei paslaugų TV reklamą, kuri yra nukreipta į vaikus ar/ir joje panaudojami vaikai, jos turinį, transliavimo dažnumą, pateikti išvadas bei atitinkamas rekomendacijas. Prieš pradedant tyrimą buvo parengta speciali metodika, kurioje aptartas tyrimo objektas, uždaviniai, pagrindinės sąvokos, reklamos stebėjimas, parengta speciali instrukcija stebėtojams. Reklama …

TV reklama apie prekes bei paslaugas ir vaikai: praktinis tyrimas (2006) Skaityti daugiau »

Visuomenės nuomonės tyrimas apie maisto produktų ženklinimą (2005)

Lietuvos vartotojų institutas 2005 m. lapkričio 10-13 dieną atliko vartotojų nuomonės dėl produktų ženklinimo tyrimą. Buvo apklausta 1010 respondentų, apklausa vyko 19 Lietuvos miestų ir 56 kaimuose. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma vartotojų kreipia dėmesį į informaciją apie maisto produktus. Paklausti, į ką kreipia dėmesį rinkdamiesi maisto produktus, daugiausia respondentų – 77,1 proc. dėmesį kreipia …

Visuomenės nuomonės tyrimas apie maisto produktų ženklinimą (2005) Skaityti daugiau »

Ekologiškų produktų marketingo tyrimas (2005)

2005 m. pabaigoje Lietuvos vartotojų institutas, bendradarbiaudamas su Vilniaus kooperacijos kolegija, atliko Ekologiškų produktų marketingo tyrimą. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje galima būtų išskirti keletą ekologiškų maisto produktų pardavimo kanalų. Didžiausias kiekis ekologiškų maisto produktų yra parduodamas per prekybos centrus. Atlikto tyrimo duomenimis, didžiausias ekologiškų produktų asortimentas randamas VP Market tinklo parduotuvėse. Svarbus ekologiškų …

Ekologiškų produktų marketingo tyrimas (2005) Skaityti daugiau »

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, modelis (2015 m.)

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, modelio bendrasis tikslas – skatinti ir tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą vartotojų švietimo srityje, stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų vykdomą vartotojų švietimo politiką, skatinant nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrą ir didinant jų indėlį. Dokumentas yra projekto „Nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimas …

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, modelis (2015 m.) Skaityti daugiau »

Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (2015 m.)

1. Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato rekomenduojamus bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą gerosios praktikos principus.  2. Rekomendacijomis siekiama:  2.1. paskatinti nevyriausybinių organizacijų, kurių veiklos tikslas yra vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas …

Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (2015 m.) Skaityti daugiau »